Skip to content Skip to footer

Istorija

bibliotekos-pastatas-1934-1

Taip atrodė pastato projektas (iš 1934 m. išleisto atviruko), kuriame Biblioteka buvo įsikūrusi 1976–2020 m. (Aušros al. 21, Šiauliai).

1951 m. vasario 12 d. buvo įsteigta ir pradėjo veikti Šiaulių rajoninė biblioteka (Taikos g. 116B, Šiauliai).

1955 m. Biblioteka perkelta į naujas patalpas Kapsuko gatvėje Nr. 25A [dabar Aušros alėja]. Ten pat atkelta ir 1953 m. įkurta Šiaulių rajoninė vaikų biblioteka.

1976 m. sukūrus centralizuotą sistemą, Biblioteka tapo centrine su 39 filialais. Biblioteka perkelta į naujas patalpas Kapsuko g. 21 [dabar Aušros alėja 21].

1995 m. Biblioteka pavadinta Šiaulių rajono savivaldybės viešąja biblioteka, ji tapo biudžetine savivaldybės įstaiga, kuri pradėjo dirbti pagal naujai patvirtintus nuostatus.

2001 m., net ir panaikinus Skaitytojų aptarnavimo skyrių su abonementu ir skaitykla, Biblioteka išliko Šiaulių rajono metodikos, bibliografijos ir informacijos centru su 29 filialais. Vaikų literatūros skyrius prijungtas prie Kuršėnų bibliotekos.

2001 m. gruodžio 16 dieną paminėtas Bibliotekos įsteigimo 50 metų jubiliejus. Ta proga sukurtas bibliotekos pirmasis ekslibrisas (autorė Lolita Zalogienė). 2016 m. šio ekslibriso pagrindu sukurtas pirmasis bibliotekos logotipas.

2002 m. vasario 4 d. Kuršėnų miesto bibliotekoje atidaryta Interneto skaitykla.

2002 m. spalio 29 d. Kairių filiale atidarytas ir pradėjo veikti pirmasis Šiaulių rajone aljanso „Langas į ateitį“ viešojo interneto centras.

2003 m. sukurtas bibliotekos puslapis internete http://biblioteka.w3.lt , kuris nuo 2020 m. rugsėjo pakeistas į https://srsvb.lt.

2003–2012 m. rengtos Geriausio Šiaulių rajono bibliotekininko pagerbimo šventės.

2004 m. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka prisijungė prie Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS).

2005 m. įsteigti pirmieji viešosios interneto prieigos taškai (VIPT) Kužių, Raudėnų, Meškuičių filialuose.

2005 m. Kuršėnų miesto bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus pradeda organizuoti tradicinę Vaikų knygos šventę ,,Pasibelsk į knygos širdį”. Pagrindinė šventės rėmėja ir globėja – Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė.

2008 m. įdiegus LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemę Kuršėnų miesto bibliotekoje – įgyvendintas kompiuterizuotas knygų išdavimas su skaitytojo pažymėjimu, kuris galioja visose LIBIS bibliotekose. 2018 m. prie posistemės buvo prijungta 16, o 2019 m. jau visi 27 teritoriniai padaliniai.

2008 m. Gruzdžių bibliotekai suteiktas rašytojo Augustino Griciaus vardas.

2008–2012 m. įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“ kompiuterizuoti 25 Viešosios bibliotekos filialai, 2016 m. jau visi.

2012 m. Kuršėnų bibliotekai suteiktas kalbininko Vytauto Vitkausko vardas.

2013 m. gruodžio 6 dieną Meškuičiuose lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šalies vadovė susitiko su Meškuičių miestelio bendruomene, Meškuičių bibliotekai padovanojo knygų.

2014 m. gegužės 21 dieną Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gilaičių filialas nominuotas ,,Netradicinė biblioteka 2013” už inovatyvią veiklą, panaudojant informacines technologijas, netradicinių paslaugų plėtrą ir dermę su tradicinėmis paslaugomis.

2014 m. spalio 13 dieną Kuršėnuose surengta skaitymo skatinimo akcija „Imkit mane ir skaitykit“. Kuršėnų miesto gatvėmis iš Lauryno Ivinskio gimnazijos į Vytauto Vitkausko biblioteką nusidriekusi 1798 žmonių grandinė perdavinėjo per rankas įvairių miesto įstaigų ir organizacijų dovanotas knygas. Šios akcijos organizatorių ir dalyvių pastangų dėka bibliotekai padovanota per 650 knygų. Akcija užfiksuota Lietuvos rekordų knygoje.

2015 metų lapkričio 20 dieną Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre vyko konferencija ,,Žmogaus šviesa ir istorinės atminties tiesa“, skirta Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos 90-ies metų ir Vytauto Vitkausko – lietuvių kalbininko, kuršėniškio, kurio vardas suteiktas bibliotekai, 80-ies metų sukakčiai paminėti. Jos metu Šiaulių r. tarybos narys Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad dovanoja savivaldybei jam priklausantį pastatą Kuršėnuose, Vytauto g. 1, su sąlyga, kad čia bus įkurta Šiaulių rajono viešoji biblioteka. Pristatyta istoriko Jono Kiriliausko knyga ,,Kuršėnų bibliotekos istorija: (žmonės, knygos, laikas)“.

2016 metų vasario 18 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti nauji Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai. Filialai (bibliotekos) pavadinti struktūriniais teritoriniais padaliniais. Panaikinti Smilgių, Pakapės ir Micaičių filialai. Sauginiuose ir Smilgiuose įkurti knygų išdavimo punktai, bet dėl didelių sąnaudų 2017 m. panaikinti. 

2016 m. Šiaulių rajono savivaldybė pradeda įgyvendinti pastato Kuršėnuose, Vytauto g. 1, rekonstrukciją ir pritaikymą Viešosios bibliotekos veiklai.

2016 m. gruodžio 16 d. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos salėje vyko renginys „Atminties takais“ skirtas bibliotekos 65-erių metų veiklai ir „Bibliotekų metų“ uždarymui paminėti. Viešoji biblioteka kartu su Šiaulių televizija sukūrė filmą „Atminties takais“, skirtą bibliotekos 65-erių metų veiklos sukakčiai paminėti. Renginio metu įvyko filmo premjera.

2017 m. rugpjūčio 28 d. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. Pasirašius šią sutartį Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka oficialiai tapo Eurodesk atstovybe Šiaulių rajone.

2017 m. lapkritis. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, pasitikdama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, parengė ir išleido 2018 metų kalendorių „Lietuvos šimtmečio atspindžiai Šiaulių rajone“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Tai pirmasis bibliotekos, kaip naujos leidyklos leidinys, kuriame daug enciklopedinio pobūdžio kraštotyrinės informacijos, apimančios laikotarpį nuo 1918 iki 2018 metų.

2018 m. Vasario 16-osios minėjimo metu. Šakynos bažnyčioje, auksiniu ženkleliu „Atkurtai Lietuvai – 100“ apdovanota Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šakynos struktūrinio teritorinio padalinio bibliotekininkė Zina Keturakytė. Kuršėnuose auksiniu ženkleliu „Atkurtai Lietuvai – 100“ apdovanota Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė Vida Ragauskienė.

2018 metų balandį Biblioteka prisijungė prie projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” („Prisijungusi Lietuva“), kurio tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.

2018 m. balandžio 19 d. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gruzdžių Augustino Griciaus struktūriniam teritoriniam padaliniui suteikta nominacija „Kūrybiškiausia biblioteka 2017: už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje“.

2018 m. birželio 1 d. modernios Naisių bibliotekos įkurtuvių ir 70-ties metų veiklos šventė.

2019 m. balandžio 4 d. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kužių struktūriniam teritoriniam padaliniui įteikta garbinga nominacija „Netradicinė biblioteka 2018“. Ji suteikta už inovatyvią veiklą, netradicinių paslaugų plėtrą ir jų dermę su tradicinėmis bibliotekos paslaugomis, bibliotekoje įkūrus multisensorinę erdvę.

2020 m. rugsėjo 1 d., Šiaulių rajono savivaldybės sprendimu, Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka perkelta į Kuršėnus (J. Basanavičiaus g. 6).

2020 m. rugsėjo 18 d., minint poeto Jono Krikščiūno-Jovaro 140-sias gimimo ir bibliotekos 50-mečio sukaktis, Žadžiūnų bibliotekai suteiktas Jovaro vardas.

2020 m. išrenkama Bibliotekos taryba, kurios tikslas – padėti formuoti jos kultūros politiką.

2021 m. liepos 6 d. atidaryta Vasaros skaitykla Kuršėnų miesto parke, vykdant projektą „Baltų geokupolas Kuršėnuose – netradicinė bibliotekos erdvė“.

2022 m. pradžioje ŠRSVB išleido knygą „Šiaulių rajono bibliotekų istorija – ištakos ir dabartis: Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos raida 1951–2021 m.“ su USB laikmena.

2022 m. gegužės 5 d. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekai įteikta nominacija „Kūrybiškiausia biblioteka 2021“.

2022 m., tebevykstant aplinkotvarkos darbams, Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka kuriasi naujose, 1500 m2 renovuotose patalpose Kuršėnuose, Vytauto g. 1.

Bibliotekos direktoriai

1957–1990 m. – Veronika NORVILIENĖ

1990–2001 m. – Irena ŠLERGIENĖ

2001–2012 m. – Birutė LITEVKIENĖ

nuo 2013 m. – Ingrida KLUPŠAITĖ