Skip to content Skip to footer

BITINAITĖ, IRENA – poetė

*1964 sausio 4 Bučiūnuose, Pakruojo r. Baigė Vilniaus universitetą. Mokytojavo, nuo 1996 dirba Panevėžio teatre. Išleido eilėraščių rinkinius „Provincijos ruduo“(1996), už kurį įteikta Z. Gėlės premija ( 1997), „Kritimas aukštyn“(2002).

 

I. BITINAITĖS KŪRYBA

Kritimas aukštyn: [eilėraščiai].-Šiauliai: Saulės delta, 2002.-81, [1] p.: iliustr.
Provincijos ruduo: eilėraščiai.-Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996.-91, [3] p.: portr.
***
Poetinis Druskininkų ruduo: almanachas.-Vilnius, 1999-

APIE I. BITINAITĘ

Gėlynas : susitikimai su Zigmo Gėlės premijos laureatais / [sudarytojas A. Strakšys].-Vilnius, 2001.
Gintalas D. Tylus poetės atsivėrimas: [recenzija] // Lietuvos rytas. – 1997, liep. 11, p. 28.
Jankuvienė R. Panevėžietei poetei – Zigmo Gėlės premija: [21-ąja laureate tapo I. Bitinaitė už knygą „Provincijos ruduo“] // Respublika.-1997, geg. 17, p. 7.
Vabalis J. Dvidešimt pirmoji Z. Gėlės premija // Literatūra ir menas.-1997, birž. 14, p. 16.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 525.
Vitkus J. Plasnok, tylioji poezijos paukšte! – Iliustr. // Laikas. – 1997, geg. 31, p. 3.
Žadeikytė R. Premijuoti eilėraščiai, kuriuose nėra gėlių ir paukščių: [Z.Gėlės premija įteikta I. Bitinaitei].-Iliustr. // Šiaulių kraštas.-1997, geg. 17, p. 1.
Žemgulytė P. Balsas iš provincijos: [recenzija] // Literatūra ir menas.-1997, lapkr. 8, p. 4.

http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/158-bitinait-irena

http://www.skrastas.lt/?data=2013-01-09&;id=1357220813