Skip to content Skip to footer

BOREIŠIENĖ, BIRUTĖ ONA – ŽURNALISTĖ, REDAKTORĖ

*1928 m. gegužės 24 Aleniškyje, Stačiūnų vlsč., Šiaulių apskr. † 2018 m. balandžio 30 Vilniuje. 1947 m. baigė Radviliškio gimnaziją. 1947–1953 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame ir Šiaulių mokytojų institutuose. 1947–1961 m. – Kuršėnų vidurinės mokyklos mokytoja, Švenčionių vidurinės mokyklos mokytoja, Telšių vidurinės mokyklos mokytoja ir mokymo dalies vedėja.
1955–1960 m. Telšių rajono laikraščio „Komunizmo aušra“ redaktorė. 1961–1965 m. žurnalo „Tarybinė mokykla“ vyr. redaktorė, 1965–1986 m. žurnalo „Tarybinė moteris“ vyr. redaktorė. 1991 m. laikraščio „Rankdarbiai“ redaktorė. Nuo 1968 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos narė. Daugiausia rašė pedagoginėmis, jaunimo auklėjimo bei moterų gyvenimo, žmonių tarpusavio bendravimo temomis. Ilgametė Lietuvos moterų tarybos pirmininkė. Tautodailininkų sąjungos narė, surengė per 20 personalinių rankdarbių parodų. 1978 m. Birutė Ona Boreišienė paskelbta LSSR nusipelniusia žurnaliste.

 

B. O. BOREIŠIENĖS KŪRYBA

Pasaulio moterys – didelė jėga kovoje už taiką ir lygiateisiškumą: medžiaga lektoriui. – Vilnius, 1966.
Tarptautinė moters diena: medžiaga lektoriui. – Vilnius, 1968.
Kovo 8-ji – tarptautinė moters diena: medžiaga lektoriui. – Vilnius, 1970.
Tarptautinė moters diena – kovo 8-oji: medžiaga lektoriui. – Vilnius, 1975.
■ Gražu, praktiška, madinga. – Vilnius: Mintis, 1988.
■ Jaunai šeimai: naudingi patarimai / iliustr. Dalytė Mockienė. – Kaunas: Šviesa, 1991.

APIE B. O. BOREIŠIENĘ

Birutė Ona Boreišienė. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1 (A-Grūdas). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985.
■  Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997.