Skip to content Skip to footer

BOZYTĖ, DALIA – poetė

*Gimė 1960 liepos 5 Guobiniuose, Lazdijų r. Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką. Išleido eilėraščių rinkinius „Niekieno žemė “ (1995), „Violončelės pamokos“(1997) ir kt., paskelbė eilėraščių periodikoje. Z. Gėlės premijos laureatė (1996).

D. BOZYTĖS KŪRYBA

Inkilas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003. -76 ,[2] p.
Niekieno žemė: [eilėraščiai]. – Vilnius: Pozicija, 1995.-78 p. : portr.
Violončelės pamokos. – Vilnius: Dienovidis, 1997.-127 p.: Iliustr.
***
Du norai spalio sekmadienį …: [eilėraščiai] // Literatūra ir menas.-1997, bal. 12, p. 13.
Neryškus portretas su peizažu [eil., skirtas A. Mickevičiui] // Kultūros barai. – 1998, Nr. 12, p. 19.

APIE D. BOZYTĘ

Gėlynas: susitikimai su Zigmo Gėlės premijos laureatais / [sudarytojas A. Strakšys]. – Vilnius, 2001, p. 116 – 120.
Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 74.
Nevėžis J. Poezijos popietė Naisiuose: [D. Bozytei už pirmąją poezijos knygą „Niekieno žemė“ įteikta Z. Gėlės premija] // Diena. – 1996, birž. 6, p. 6.
Norvilienė V. Šventė Naisiuose: [Z. Gėlės premija įteikta D. Bozytei] // Laikas.-1996, birž. 8.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas.-Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 521.
Žadeikytė R. Dvidešimtoji Zigmo Gėlės premija – druskininkietei : [D. Bozytei].-Iliustr. // Šiaulių kraštas.-1996, birž. 3, p. 1-3.
Žvelgaitis S. Naisiuose – jau 20-oji šventė:[Z. Gėlės premija įteikta poetei D. Bozytei] // Šiaulių naujienos.-1996, birž. 1.