Skip to content Skip to footer

BRAZIULIS, ALFONSAS VYTAUTAS – publicistas, vertėjas

*1900 kovo 8 (vasario 25) Laumakiuose (Šiaulių r.) † 1982 balandžio 6 Clevelande (JAV, Ohio valst.). 1920-1924 lankė Tautos teatro studiją ir 1922 Eltos žurnalistikos kursus. 1923-1925 leidyklos „Vaiva “ vedėjas, 1926 „Šiaulių naujienų“ redaktorius, 1926 – 1927 „Eltos“ korespondentas, 1930-1932 „Septynių meno dienų“ redaktorius, vėliau dirbo „Lietuvos žiniose“, „Lietuvos aide“, „Naujojoje Romuvoje“. 1944 pasitraukė į Vakarus, 1949 atvyko į JAV, įsijungė į JAV lietuvių išeivijos veiklą. Išleido apybraižą apie J. Šliūpą, studiją „1905 metų revoliucija lietuvių literatūroje“(1925), išvertė F. Šaliapino memuarus, J. Hašeko kūrinių.

A. BRAZIULIO KŪRYBA

Aš laikiau pamaldas už Staliną: stačiatikių dvasininko pasakojimas. -[Cleveland (Ohio): „Dirva, “1950]. – 61 p.
D-ras Jonas Šliūpas: lietuvių tautos ir laisvosios minties kovotojas.-Šiauliai: „Kultūros“ bendrovė, [1926] (Šiauliai : „Titnago“ sp.).
1905 metų revoliucija lietuvių literatūroje :[studija], 1925.
***
Dail. A. Žmuidzinavičius apie savo gyvenimą // Trimitas.-1936, Nr. 44.
Mano pažintis su Maksimu Gorkiu Capri saloj // Lit. naujienos.-1936, Nr. 16 – 17.

APIE A. BRAZIULĮ

Būtėnas J. Lietuvos žurnalistai: atsiminimai ir paieškos. – Vilnius: Žurnalistika, 1991, p. 158 – 175.
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 1998, t. 1, p. 154.
Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1954, T. 3, p. 231 – 232.
Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 77.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 224.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t.3, p. 460.

http://studijos.info/biblioteka/ziureti/braziulis-alfonsas-50928.html

http://lt.wikipedia.org/wiki/Alfonsas_Vytautas_Braziulis