Skip to content Skip to footer

BRIKAS, ALGIMANTAS – ŽURNALISTAS, POETAS

∗1952 sausio 9 Budvydžiuose, Šiaulių r. Žurnalistas. 1971 baigė Dirvonėnų (Šiaulių r.) vidurinę mokyklą, 1986 – neakivaizdines žurnalistikos studijas Vilniaus universitete, 1991 – žurnalistikos studijas Leningrado aukštojoje partinėje mokykloje. Nuo 1972 – darbininkas Mažeikių ir Vilniaus statybos ir montavimo organizacijose, 1975 – 1989 – Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redakcijoje: korespondentas, skyriaus vedėjas, atsakingas sekretorius, nuo 1991 – Plungės r. laikraščio „Žemaitis“ redaktoriaus pavaduotojas. Nuo 1992 iki 2018 – laikraščio „Šiaulių kraštas“ redakcijoje: reporteris Akmenės rajone, redaktorius, nuo 1996 – šio laikraščio vyr. redaktoriaus pavaduotojas, nuo 2003 – šio laikraščio leidinio Kuršėnų kraštui redaktorius, Kuršėnų redakcijoje – redaktorius. Yra paskelbęs eilėraščių periodikoje, almanache „Žiemgalijos užrašai“, Šiaulių rajono literatų kūrybos almanache „Širdim uždegsiu žalią beržo ugnį“ bei  Šiaurės Lietuvos literatų almanache „Jungtys“.

A. BRIKO KŪRYBA

„Eilėraštis apsuka ratą ir grįžta…“; „Vakare, kai sutemsta beržai…“; Vėjarodė; Pamokančiai: [eilėraščiai] / Algimantas Brikas; [su prierašu apie autorių]. – Portr. // Širdim uždegsiu žalią beržo ugnį. – Šiauliai: Saulės delta, 2006. – P. 31–33.
„Tu sakei, kad esi iš audros…“; „Artojų metas prasideda…“ : [eilėraščiai] / Algimantas Brikas. – Portr. // Jungtys. – Kn. 4, p. 218–219.

APIE A. BRIKĄ

Brikas Algimantas: [literatas: biografija]. – Portr. // Kuršėnų krašto žmonės. – Vilnius: Žuvėdra, 2011. – P. 32–33.
Nesavaitė, Rita. Įžymūs Raudėnų krašto žmonės, šviesuoliai: [Algimantas Brikas: biografija]. – Nuotr.  – Bibliogr.str. gale // Raudėnų kraštas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2007. – P. 332.