Skip to content Skip to footer

BUTKIENĖ-ČEKONYTĖ, VLADĖ –poetė, prozininkė

*1917 I 19 Gruzdžiuose (Šiaulių r.), †1989 V 19 Clevelande (JAV), palaidota Karmėlavoje (Kauno r.). 1924–1928 m. mokėsi Gruzdžių pradinėje mokykloje, 1928–1936 m. – Šiaulių mergaičių gimnazijoje. Studijavo lituanistiką VDU, vėliau Vilniaus universitete. 1942-1943 m. dirbo Lietuvos Mokslų Akademijos bibliotekoje Vilniuje. 1943 Vilniaus universitete baigė lituanistiką. 1944 pasitraukė į Vokietiją, studijavo Bonos universitete, 1949 persikėlė į N. Zelandiją, 1951–53 redagavo „Naujosios Zelandijos lietuvį“. Nuo 1962 gyveno JAV, 1964–1971 dirbo Case Western Reserve universiteto Clevelande bibliotekoje. Bendradarbiavo „Dirvoje“.Išleido eilėraščių rinkinį „Išmarginta drobulė“ (1975), prozos knygą „Molinis arkliukas ir kiti apsakymai“ (1984). Pastarojoje vaizduojamas Amerikos lietuvių gyvenimas, kasdienė jo slinktis, kurioje mezgasi artimų žmonių santykiai.

VLADĖS ČEKONYTĖS-BUTKIENĖS KŪRYBA

■ Išmarginta drobė: poezija. – Cleveland: Viltis, 1975.– 96 p.: iliustr.
■ Molinis arkliukas ir kiti apsakymai / [iliustracijos Vladės Butkienės-Čekonytės]. – Cleveland: Viltis, 1984. – 211 p.: iliustr.

APIE VLADĘ ČEKONYTĘ – BUTKIENĘ

■ Gruzdžiai / [sudarytoja Laimutė Varkalienė]. – Vilnius: Žuvėdra, 1999 (Kaunas: Aušra): iliustr.,  p. 416.
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas / grupės vadovė: Jonė Liandzbergienė ; vyr. moksliniai redaktoriai: Antanas Balašaitis …[et al.]. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 1998. – T. 1, p. 187.: iliustr.
■ Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 322.

Biografijų žodynas „Lietuvos knygos veikėjai„: ČekonytėVladė [žiūrėta 2018-01-15]. Internetinė prieiga: http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=VU&docId=ELABAPDB3890964&fromSitemap=1&afterPDS=true
Žemaitijos rašytojai, literatūrologai, vertėjai, knygų leidėjai. Šiaulių miestas ir rajonas [žiūrėta 2018-01-15]. Internetinė prieiga: http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Zem_rasytojai_Siauliai.htm