Skip to content Skip to footer

DAUNYS, STASYS – poetas, muziejininkas

*1922 m. spalio 14 d. Auksučiuose ( Šiaulių r. ) † 2011 m. sausio 16 d. Rumšiškėse, palaidotas Rumšiškių kapinėse. Baigęs pradinę keturių skyrių mokyklą privačiai pasiruošęs 1946 m. įstojo į Šiaulių mokytojų seminariją, o ją vokiečiams uždarius, mokėsi Šiaulių Suaugusiųjų gimnazijoje, kartu dirbdamas Šiaulių apygardos Meno ir mokslo centre reikalų vedėju.
Nuo 1940 m. bendradarbiavo, o 1944–1945 m. ir 1947–1949 m. dirbo Šiaulių „Aušros“ muziejuje. 1945 m. pakviestas dirbti į Liaudies švietimo komisariatą muziejų skyriaus inspektoriumi muziejų reikalams. Trūkstant darbuotojų, antraeilėse pareigose dirbo Vilniaus A. Puškino muziejaus direktoriumi.
Dalyvavo Mokslų akademijos Istorijos instituto archeologinėse ekspedicijose. 1949 m. buvo suimtas ir iki 1956 m. kalintas Sverdlovsko lageriuose. 1956 m. reabilituotas. Nuo 1956 m. dirbo Panevėžio kraštotyros muziejuje, o 1957–1966 m. Rokiškio kraštotyros muziejaus direktoriumi. 1966–1977 m. dirbo Lietuvos liaudies buities muziejaus Buities skyriaus vedėju. 1973 m. neakivaizdiniu būdu įgijo istoriko, istorijos ir visuomeninių mokslų dėstytojo specialybę Vilniaus universitete. Ruošėsi rašyti disertaciją Istorijos instituto patvirtinta tema „Pirtis sodyboje, buity ir papročiuose“. Deja, dėl politinės padėties jam disertacijos parašyti buvo nelemta. 1977–1982 m. dirbo Paminklų konservavimo ir restauravimo instituto etnografu – vyr. architektu.
1982 m. visuomeniniais pagrindais toliau tęsė pirčių tyrinėjimo programą. Aplankė kelis šimtus įvairiuose rajonuose esančių pirčių, apklausinėjo žmones, sukaupė apie 2000 foto negatyvų, brėžinių, aprašymų. Paskelbė straipsnių lietuvių liaudies kultūros, daugiausia pirčių istorijos, muziejininkystės klausimais, rinko kraštotyrinę medžiagą, dalyvavo mokslinėse konferencijose. Buvo nevyriausybinės organizacijos „Nedėja“ leidžiamo literatūros ir kultūros almanacho “Nedėja” vyr. redaktorius.
2003 m. Liaudies buities muziejaus iniciatyva buvo išleista jo pirmoji knyga skirta pirties papročiams –„Pirtis kaimo kultūroje“. 1986 m. išleido pirmąją eilėraščių knygą „Šiaurės lyguma“, o vėliau dar aštuonis savo poezijos rinkinius.

S. DAUNIO KŪRYBA

 Šiaurės lyguma: lyr. kronikos. – Vilnius: Vaga, 1986. – 134 p.: iliustr.
Po šiaurės dangum : eilėraščių rinktinė.– Jonava : Jonava, 1999 (Vilnius: Dumsa). – 169, [3] p.
Kur beržai žali: eilėraščių ciklai: 1974-1988. – Jonava : Dobilas, 1995 (Panevėžio spaustuvė). – 127, [1] p.
Rugsėjo elegijos: eilėraščiai. – Kaunas : R. Belovo leidykla, 1997. – 75, [2] p. : iliustr.
Jaunystė už grotų: [eilėraščiai] / [panaudoti autoriaus ir Algio Masiliūno piešiniai]. – Kaišiadorys : Printėja, [2009] (Kaišiadorys: Printėja). – 94, [1] p.: iliustr.
Lygumos kelias : „Niekam nepriklausančiojo“ užrašai [parengė ir redagavo Jonas Laurinavičius]. – [Kaišiadorys]: Kaišiadorių literatų klubas „Gija“, 2004 (Kaunas: Morkūnas ir Ko).
Spingsulė po dvyliktos : [eilėraščiai] / Stasys Daunys. – Šiauliai : Saulės delta, 2000 (Šiauliai: Šiaulių knygrišykla). – 76, [1] p.
Pro metų šakas: eilėraščiai. – Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas „Gija“, 2004 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 62, [2] p. : iliustr.
Po troškimų medžiu. – Vilnius: „Regnum“ fondas, 1993. – 90 p.
Pirtis kaimo kultūroje. – Rumšiškės (Kaišiadorių r.): Lietuvos liaudies buities muziejus, 2003.

***
Praeis pavasariai žali…“ ; Kalinių daina ; „Ar liks po vargo…“ ; Badas; „Galbūt pavasarį tenai…“ ; „Per lagerių žemę…“ ; Po sniegu ; Ne gimtoji žemė ; „Dar vis pro ašaras dainuoju…“ ; Draugus išlydint ; Tėviškę prisiminus ; Ne jums ; Nežinia ; Šalta nakties delčia: [eilėraščiai] / Stasys Daunys ; [su prierašu apie autorių] // Tremtinio Lietuva. – Vilnius: Vaga, 1990, p. 133–140, 533.
Lietuvių kaimo pirčių tyrinėjimai XX a. //Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1972 ir 1973 metais. – Vilnius, 1974, p.126–130. (1974, V., 28-29 d. Istorijos instituto mokslinės konferencijos medžiaga).
Šiuolaikinės Adutiškio apylinkių kolūkių pirtys // Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje. –  Vilnius, 1975, p.46-59, iliustruota. (1975 m. gruodžio 19 d. Istorijos instituto mokslinės konferencijos medžiaga).
Tradicinių kaimo pirčių statybos pokyčiai XX amžiuje // Liaudies kultūra. – 2004, Nr. 3, p. 48–52.
Pirties tradicinės apeigos Adutiškio apylinkėje// Kraštotyra. – Vilnius, 1980, kn.10, p.61–64.
Maudymosi pirčių tipai Lietuvoje XVI a. antrojoje pusėje. Tezės. // Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1979 ir 1980 metais. – Vilnius, 1981. p.56–60.
Pirčių krosnys XVI-XVII amžiuje. Tezės //Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1979 ir 1980 metais, Vilnius, 1981, p.60–61.
Vienaertmės pirties išplitimas Lietuvoje XIX-XX a. – Vilnius, 1983, p.55–58.
Maudymosi pirčių situacija XVI-XVII a. sodyboje // Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1983 ir 1984 metais. Vilnius, 1985, p.46-48.
Iš Lietuvos pirčių istorijos // Mokslas ir gyvenimas, 1986, Nr.9, p.34.
Spalvos lietuvių liaudies papročiuose // Spalva lietuvių liaudies mene. – Vilnius, 1988, p.117-123.
Pirties papročiai // Gervėčiai. – Vilnius, 1989, p.133-142. (Reziumė rusų k., p. 415-416).
Paprotinės pirties paslaptys // Liaudies kultūra, 1991, Nr.3,p.29-30.
Mergaičių auklėjimo aspektai pirčių papročiuose // Lietuvių liaudies papročiai, 1991, p.145–173.
Pirties tako papročiai // Liaudies kūryba, 1992, p.91–101.
Pirčių (perenių) paplitimas Žemaitijoje // Žemaičių praeitis, 1993, p.118–122.
Dubičių apylinkės pirtys // Mūsų kraštas, 1993, Nr.1(2), p.69–79.
Pirtis tradiciniame Lietuvos kraštovaizdyje // Naujoji Romuva, 1995, Nr.2, p.39–40: iliustr.
Paprotinės pirties soteriologiniai aspektai // Dangaus ir žemės simboliai. – Vilnius, 1995, p.190–198, (Reziumė anglų kalba).
Pirtis ir išganingasis grįžimo mitas // Šiaurės Atėnai, 1997, bal. 26.( Nr.16).
Dangaus ugnies ir marių miltis // Šiaurės Atėnai, 1998, liep. 18 ( Nr.28).
Pirties ir moters nepaliečiamumo teisė lietuviškoje tradicijoje // Šiaurės Atėnai, 1999, rugp. 28  (Nr.33).

APIE S. DAUNĮ

Vacys Milius. Stasys Daunys //  Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. IV (Chakasija-Diržių kapinynas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p.  535.
Autobiografija: [žiūrėta 2018-07-18] // http://pirtis.lt/lt/patirtis/publikacijos/stasio-daunio-straipsniai/autobiografija
Mirė Stasys Daunys [žiūrėta 2018-07-18]. Internetinė prieiga: // http://alkas.lt/2011/01/17/mire-stasys-daunys/
Sausio 16 d. mirė Stasys Daunys, lietuviškos pirties tyrinėtojas, etnografas [žiūrėta 2018-07-18]. Internetinė prieiga: // http://www.baltai.lt/?p=2269
Stasys Daunys [žiūrėta 2018-07-18]. Internetinė prieiga: //http://pirtis.lt/lt/pristatome/tyrinejimai/stasys-daunys
Paprotinės pirties soteriologiniai aspektai // [žiūrėta 2018-07-18]. Internetinė prieiga: // http://pirtis.lt/lt/patirtis/publikacijos/stasio-daunio-straipsniai/paprotines-pirties-soteriologiniai-aspektai
Pirties tako papročiai [žiūrėta 2018-07-18]. Internetinė prieiga: //http://pirtis.lt/lt/patirtis/publikacijos/stasio-daunio-straipsniai/pirties-tako-paprociai