Skip to content Skip to footer

Dragūnienė, Eugenija – Šiaulių rajono šviesuolė, politinė kalinė, profesionali konditerė

*1931 lapkričio 13 Griniuose (Kelmės r.) † 2023 sausio 3 Kuršėnuose (Šiaulių r.). Šiaulių rajono garbės pilietė, tremtinė, politinė kalinė, profesionali konditerė. 1946 metais, dar būdama gimnazistė, įsijungė į pogrindinę pasipriešinimo sovietams veiklą, rėmė partizanus, tiekė jiems vaistus, laikraščius, atsišaukimus. 1951 metais areštuota ir tardyta KGB kalėjime. 1952 metais nuteista 10 metų lageriuose. 1956 metais grįžo į Lietuvą, 1957 metais baigė Pakražančio vidurinę mokyklą.1960 metais, dirbdama Kuršėnuose, įkūrė Kuršėnų konditerijos cechą, o vėliau Kuršėnų miestą bei rajoną išgarsino ypatingu konditeriniu skanėstu – „Kuršėnų vyniotiniu“, kurio receptą ji ir sukūrė. Šis skanėstas pagal jos receptą gaminamas iki šiol ir yra vizitinė Kuršėnų miesto ir viso Šiaulių rajono kortelė. 1988 metais aktyviai įsijungė į Sąjūdžio, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriaus veiklą: dalyvavo tarybos veikloje, lankė tremtinius, rinko aukas ir pati aukojo, kad Kuršėnuose būtų pastatytas kryžius tremties aukoms atminti. Ji – ir Lietuvos Parlamento, spaudos rūmų gynėja, apdovanota Sausio 13-osios medaliu. Apdovanota Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos II laipsnio žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ bei Auksiniu Lietuvos 100-mečio ženklu. Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Eugenijai Dragūnienei suteiktas 2020 metų vasario 16-ąją, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

APIE E. DRAGŪNIENĘ

Kiriliauskas, Jonas. „Kuršėnų vyniotinio“ istorija: kelionė paskui didžiausią Kuršėnų brendą ir miesto konditerijos pramonės raidą / Jonas Kiriliauskas. – Šiauliai : Titnagas, 2018

■ IN MEMORIAM Šiaulių rajono garbės pilietei Eugenijai Dragūnienei (1931–2023) [Žiūrėta 2023-01-03] Internetinė prieiga: https://siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/in-memoriam-siauliu-rajono-garbes-pilietei-eugenijai-dragunienei-1931-2023:3377