Skip to content Skip to footer

DRYŽA, KAZYS – LIETUVIŲ SPAUDOS UŽSIENYJE KORESPONDENTAS

*1876 Šiaulių apskr. †1943 m. vasario 7 Filadelfijoje. Baigė Gruzdžių pradžios mokyklą, 1903 m. atvyko į JAV. Reiškėsi visuomeninėje veikloje. I Pasaulinio karo metu buvo Tautos Fondo raštininkas. Ilgalaikis lietuviškos spaudos korespondentas.

■ Dryža Kazys // Lietuvių enciklopedija. – Boston, Mass: Lietuvių enciklopedijos leidykla (Juozas Kapočius), 1953-1985. – T. 5, p. 188.