Skip to content Skip to footer

DZENUŠKAITĖ, STASĖ – LITERATĖ, POETĖ, PEDAGOGĖ

∗1924 m. spalio 24 Šeduvoje.  Daktarė (socialiniai mokslai; pedagogikos mokslų kandidatė 1978). Lietuvių katalikų mokslo akademijos narė (1990). 1944–1949 studijavo Kauno universitete (iki 1946 Vytauto Didžiojo universitetas) lietuvių kalbą ir literatūrą. 1949 sovietų valdžios suimta. Kalinta Vilniuje. 1950 05 27 nuteista penkeriems metams, išvežta į griežtojo režimo lagerį Potmoje, Mordovijoje (Rusija). 1953 amnestuota. 1954 baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. 1954–1971 mokytojavo Kartenoje ir Šventojoje, dirbo Kuršėnų vaikų namuose. 1971–1991 dirbo Pedagogikos institute. 1991–1999 Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro tikybos mokytojų metodinės konsultacijos vadovė ir Neakivaizdinės katechetų mokyklos dėstytoja. 1993–1997 dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete; docentė (1993). 1997–2001 Lietuvos katechetikos centro direktoriaus pavaduotoja. Parengė individualiąją ir bendrąją katalikų tikybos mokymo programas. Parašė knygas: Paauglių dorovinio idealo bruožai (1984), Motinos dienoraštis (1989), Pradinių klasių mokinių dorovinė pozicija (1991), Nepamokinės mokinių veiklos tobulinimas (1991), Krikščioniškosios meilės ženklai Marijos Pečkauskaitės tikrovėje (2003). Parengė tikybos vadovėlį dvyliktai klasei Krikščionybės šviesa (su R. Šalkauskiene, 2001). Sukūrė poezijos (rinkiniai Šaukia balti krantai 2007, Viešpaties rankose 2008, Kokios spalvos ilgesys? 2011, Gulbės parskrido 2012, Kaktuso spygliuos pražydusi 2014).

S. DZENUŠKAITĖS KŪRYBA

Pasaulis pats atėjo pas mane… : [pokalbis su literate, poete, pedagogikos mokslų daktare, ateitininke S. Dzenuškaite] / [užrašė] Jurga Dirkstytė // Ateitis. – 2014, Nr. 9, p. 40–43. [S. Dzenuškaitė dirbo Kuršėnų Vaikų namuose, Šiaulių rajonas]
■ Rudenio lietuj: [eilėraštis]  // Nupinsiu Lietuvai vainiką. – Marijampolė: Ramona, 2004. – T. 1, P. 213.
 Vienutėje ; Pagalvėlė ; Šaukiu išdidumą ir viltį ; Siuntinėlis ; Rudenio lietus : [eilėraščiai] / Stasė Dzenuškaitė ; [su prierašu apie autorę] // Tremtinio Lietuva. – Vilnius : Vaga, 1990. – P. 157-160, 534-535.

APIE S. DZENUŠKAITĘ

■ Dzenuškaitė Stasė: [socialinių mokslų daktarė, literatė, politinė kalinė : biografija] // Kuršėnų krašto žmonės. – Vilnius: Žuvėdra, 2011. – P. 51.
■ Nesavaitė, Rita. Įžymieji Kuršėnų krašto žmonės : rašytojai, literatai, spaudos ir raštijos veikėjai; menininkai, sportininkai,; mokslininkai, valstybės ir visuomenės veikėjai. – Iliustr. // Kuršėnai. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2003. – P.287–299.
■ Voverienė, Ona. Viską pakelti padėjo tikėjimas, malda ir meilė Lietuvai. – Portr.:  [apie politinę kalinę dr. Stasę Dzenuškaitę] // Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys. – Kaunas: Naujasis amžius, 2005. – P. 44–49.