Skip to content Skip to footer

ELINSKAS, VINCAS – KNYGNEŠYS

*1864 m. gruodžio 1 Dimšiuose (Šiaulių r.). Gruzdžių bei Žagarės apylinkėse platino „Aušrą“, Tėvynės sargą, elementorius.

APIE V. ELINSKĄ

Lietuvių enciklopedija. — Boston, 1964. — T. 5, p. 478.