Skip to content Skip to footer

FLEDŽINSKAS, JONAS – KOOPERATININKAS, VISUOMENĖS IR POLITIKOS VEIKĖJAS

1885 rugpjūčio 12 Skaudvilėje, Tauragės r. 1965 kovo 02 Skaudvilėje, Tauragės r. Kooperatininkas, visuomenės ir politikos veikėjas. 1898 m. baigė Raseinių apskrities mokyklą. 1903 m. Jenakijeve (Ukraina) įsidarbino buhalteriu metalo gamykloje. Ten įsijungė į socialdemokratų partijos veiklą, dalyvavo 1905–1906 m. revoliucijos įvykiuose Gorlovkoje, buvo suimtas, vėliau ištremtas į Lietuvą. 1906 m. pradėjo dirbti grafo Vladimiro Zubovo Ginkūnų dvaro administratoriumi. 1908–1912 m.
Studijavo Sankt Peterburgo aukštesniuosiuose komercijos kursuose, 1912 m. įstojo į Berlyno prekybos akademiją. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam  karui, kartu su Zubovų šeima persikėlė į Rusiją, ten vedė grafaitę Aleksandrą Zubovaitę. 1918 m. dirbo centrinės vartotojų sąjungos instruktoriumi Maskvoje. Grįžęs į Lietuvą, 1919 m. įsteigė kooperacijos kursus, iki 1921 m. buvo jų vedėjas ir sąskaitybos dėstytojas. 1919 m. rugpjūčio 15 d. įsteigė Šiaulių srities vartotojų bendrovių sąjungą, jungusią 100 bendrovių, kuri veikė iki 1922 m. 1920 m. – „Kultūros“ bendrovės valdybos narys, vienas iš žemės ūkio kooperatyvų sąjungos „Gamintojas“ steigėjų. 1924–1933 m. Ginkūnuose įkūrė Lietuvos žalųjų [karvių] augintojų bendriją, buvo jos pirmininku. J. Fledžinskui vadovaujant, Ginkūnų dvaras tapo pavyzdiniu Lietuvos ūkiu. 1927–1930 m. – Lietuvos centrinės galvijų kontrolės sąjungos pirmininkas, 1935–1936 m. – Lietuvos galvijų augintojų sąjungos vicepirmininkas, po to iki 1940 m. – pirmininkas. 1940 m. grįžo į Skaudvilę, dirbo buhalteriu Trapų, vėliau – Šilgalių valstybiniame žirgyne.

APIE J. FLEDŽINSKĄ

Jonas Fledžinskas [žiūrėta 2019-06-07]. Internetinė prieiga: https://www.limis.lt/personaliju-zodynas/-/personFastSearch/view/869759