Skip to content Skip to footer

GALMINAS, FELIKSAS – KNYGNEŠYS

*1862 m. birželio 26 d. Tryškiuose, †1935 m. gruodžio 26 d. Tryškiuose. Žemės ūkio darbininkas, siuvėjas. 1887 m. pradėjo gabenti draudžiamąją lietuvišką spaudą. Bendradarbiavo su knygnešiais D. Bubėnu ir F. Petravičiumi. Iš Mažosios Lietuvos lietuviškos spaudos parsinešdavo kas mėnesį. Platindavo Telšių ir Šiaulių apskrities kaimuose. Ne kartą pasienio sargybinių gaudytas, neteko nešulių su spaudiniais. 1890 m. Tryškiuose buvo suimtas. Nuo 1890 m. bendradarbiavo „Šviesoje“, savo lėšomis 1890 m. išleido knygą „Kalendorius bitininkystės, arba Naudingi pamokinimai, kokiame laike metų kaip reikia elgtis su bitėmis, idant jos gerai eitųsi“. Parengė ir kitų lietuvių kalendorių. 1899–1908 m. gyveno JAV. Po 1918 m. dirbo Lietuvos savivaldybėse. Iki 1923 m. buvo Telšių apskrities valdybos pirmininkas.

APIE F. GALMINĄ

Kaluškevičius,Benjaminas. Feliksas Galminas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. VI (Fau-Goris). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004.