Skip to content Skip to footer

GEGECKAS, PRANAS – POETAS

∗1907 m. rugsėjo 24 (11) Šapnagiuose (Šiaulių r.) † 1984 m. gegužės 8 Kaune. Baigė Šiaulių mokytojų seminariją, mokytojavo pradžios mokyklose, baigęs Žemės ūkio akademiją, dėstė A. Fredos sodininkystės technikume. Išleido poezijos rinkinius „Sutemų dainos“ (1930), eilėraščių paskelbė almanache „Taškas“ (1930, 1931).

APIE P. GEGECKĄ

■ Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 268.