Skip to content Skip to footer

IVINSKIS, LAURYNAS – PUBLICISTAS, VERTĖJAS, PIRMOJO LIETUVIŠKO KALENDORIAUS RENGĖJAS IR LEIDĖJAS

*1810 07 15 Šilalės parapijoje † 1881 07 29 Milvyduose, palaidotas Kuršėnuose, Šiaulių r. Literatas, leksikografas, vertėjas, lietuviškų kalendorių leidėjas. Parengė ir 1846 m. išleido pirmą lietuvišką kalendorių. Svarbiausias darbas – kalendoriai, ėję pamečiui (jų 22), kuriuose skelbė žemės ūkio, veterinarijos, liaudies medicinos, astronomijos, istorijos, gamtos mokslų žinias, patarimus valstiečiams.
Nuo 1851 m. įvedęs literatūrinę dalį, kalendorius padarė ir literatūros almanachais. Juose skelbė didaktinę prozą, tautosaką. Buvo vienas iš geriausių XIX a. vidurio lietuvių vertėjų. Sudarinėjo žodynus, rašė lietuvių kalbos gramatiką. Pirmasis lietuviškų botanikos terminų kūrėjas, aprašinėjo Lietuvos augalus, mineralus. Surinko pasakų, liaudies dainų, patarlių, priežodžių ir mįslių. Spaudos draudimo laikais Kuršėnuose buvo platinamos lietuviškos knygos. Jas platino ir Milvydų k., Kuršėnų apyl. gyvenęs L. Ivinskis.

 

APIE L. IVINSKĮ

■ Petkevičiūtė, Danutė. Laurynas Ivinskis: monografija / Danutė Petkevičiūtė. – Vilnius: Mokslas, 1988. – 245 p., [12] iliustr. lap. – Bibliogr.: p. 232–244, ir išnašose. – ISBN 5-420-00104
■ Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p.79;