Skip to content Skip to footer

JANULAITIS, AUGUSTINAS – ISTORIKAS, PUBLICISTAS, TEISININKAS

∗1878 m. kovo 31 (19) Malavėnuose, Šiaulių r. † 1950 Kaune. Draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. Teisės daktaras (1932). Lietuvos Mokslų akademijos tikrasis narys  (1941). Maskvos ir Berno universitetuose studijavo teisę. Dėstė Kauno ir Vilniaus universitetuose, dirbo advokatu. 1918 m. – Užsienio reikalų ministerijos valdytojas. 1919–1925 m. – Lietuvos vyriausiojo tribunolo teisėjas, 1924 m. – pirmininkas. 1930 m. įsteigė Lietuvos istorijos draugiją, leido tęstinį leidinį „Praeitis“. Paliko didelį asmeninį archyvą, rankraščių, lituanistinę biblioteką, kuri saugoma Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. 1928–1930 m. paskelbė monografines studijas: „Kun. Liudvikas Adomas Jucevičius“, „Simonas Daukantas“, „Kiprijonas Juozas Zabitis (Nezabitauskas)“, kitus istorijos ir publicistikos darbus.  Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu (1928).

 

 

A. JANULAIČIO KŪRYBA

Simanas Daukantas: jo gyvenimas, darbai ir vargai (1793-1864) / Augustinas Janulaitis. – Vilniuje : M. Kuktos sp., 1913. – 46, [1] p. : portr.
Žydai Lietuvoje, 1923 m.
■  1863–1864 m. sukilimas Lietuvoje / Augustinas Janulaitis. – Kaunas : Krašto apsaugos ministerijos literatūros skyrius, 1921. – 44 p.
Lietuvos bajorai ir jų seimeliai XIX a., 1936 m.
1863–1864 m. sukilimas Lietuvoje. – Vilnius, 1990. – 44 p.
Emilija Pliateraitė, lenkmečių karžygė : (1806-1831) / parašė A. Janulaitis. – [Tilžėje : „Spindulys“, 1908. – 15, [1] p.. – („Spindulys“ ; nr. 9).
Praeitis ir jos tyrimo rūpesčiai / Augustinas Janulaitis. – Vilnius : Mokslas, 1989. – 466, [1] p., [16] iliustr. lap. – (Lietuvos mokslo paminklai).
Kiprijonas Juozas Zabitis-Nezabitauskas: žemaičių rašytojas ir politikos veikėjas, 1778-1837 / Augustinas Janulaitis. – Padidintas ir pataisytas atmušimas iš „Tautos ir žodžio“ V ir VI tomų. – Kaunas: išleido A. Janulaitis, 1931.

APIE A. JANULAITĮ

■ Janulaitis Augustinas [žiūrėta 2017 m. rugsėjo 14 d.]. Internetinė prieiga]: http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=JANULAITIS%20AUGUSTINA
Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. – T. 8, p. 527.
Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 470.