Skip to content Skip to footer

JANULAITYTĖ-BILIŪNIENĖ-MATJOŠAITIENĖ, JULIJA – LIETUVIŠKOS SPAUDOS PLATINTOJA

*1880 m. spalio 1  Malavėnuose (Šiaulių r.), †1978 m. birželio 18 Kaune, palaidota Petrašiūnų kapinėse.
Gyveno Panevėžyje. Gydytoja, visuomenės veikėja, knygnešė. Mokėsi Šiauliuose, Jelgavoje, 1901 Kazanėje baigė dantų gydytojų kursus. Besimokant Šiauliuose, brolis Augustinas Janulaitis supažindino su pažangiaisiais lietuvių veikėjais. Įsitraukė į lietuviškos spaudos platinimą. 1900 m. prasidėjus L. Vaineikio bylai, buvo kratytas jos butas, ji pati trumpam suimta, bet į bylą neįtraukta. Ji buvo pastebėta turinti ryšių su svarbiausiais darbininkų veikėjais Panevėžyje, jos bute vykdavo susirinkimai, įtarta, kad čia „buvo hektografuodami nusikalstami atsišaukimai ir karikatūros“.