Skip to content Skip to footer

JOVARAS-KRIKŠČIŪNAS, JONAS – POETAS

*1880 m. sausio 12 d. Kalniškiuose (prie Žadžiūnų, Šiaulių r.), † 1967 sausio 21 d. Šiauliuose. Daraktoriavo, platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Išleido poezijos rinkinius ,,Žibutė“ (1906), ,,Jausmų kibirkštėlės“ (1908), ,,Pirmieji žiedai“ (1909), ,,Eilės ir dainos“ (1947). 1980 m. išleista Jovaro poezijos rinktinė ,,Pavasario rytas“ ir kt. 1980 m. Kalniškiuose buvo atidengta memorialinė lenta Jonui Krikščiūnui-Jovarui, o 1987 m. Šiaulių „Aušros“ muziejuje jo gyventame name (Vytauto g. 116) įrengta memorialinė ekspozicija. 1983 m., minint poeto Jovaro kūrybos darbo 80 m. ir knygnešystės 85 m. sukaktį, liaudies menininkai sukūrė akmens skulptūrų grupę, kuri tuomet buvo pastatyta poeto Jovaro gimtinėje Kalniškiuose (Šiaulių r.). Keturios skulptūros: Juozo Liaudansko „Mergaitės“; Alberto Martinaičio „Kaimo muzikantas“; Kazio Bimbos „Ko liūdi berželi?“; Adomo Ganusausko „Mergaitė su knyga“ – tai liaudies meistrų dovana poeto atminimui ir šio krašto žmonėms. 2021 m. skulptūros perkeltos į Žadžiūnų (Šiaulių r.) bendruomenės parkelį.
Jovaro eilėraščiams būdingi gamtos motyvai, natūralus melodingumas. Daugelis jo eilių, tokių kaip „Ko liūdi, berželi?“, „Tylus, tylus vakarėlis“ tapo liaudies dainomis. Vertinant poeto gyvenimo ir kūrybos visumą, ypatingą prasmę įgauna šios eilutės iš eilėraščio „Neliūdėk, berželi“:
„Aš jau nors ir senas… Nuo mirties nežūsiu –
Su jumis, draugužiai, visą laiką būsiu;
Poilsio nenoriu – aš nesiilsėsiu…
Mirsiu nenumirsiu, – liaudžiai tiesą sėsiu“.

J. JOVARO-KRIKŠČIŪNO KŪRYBA

■ Neliūdėk, berželi / Jovaras. – [Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1961].
■ Pavasario rytas: eilėraščiai / Jovaras. – Vilnius: Vaga, 1980.

APIE J. JOVARĄ-KRIKŠČIŪNĄ

■ Prėskienis B. Jovaras. – Šiauliai, 1995. – 335 p.
■ Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas.  – Vilnius, 1996, p. 151.