Skip to content Skip to footer

JUREVIČIUS, MEČISLOVAS – PARTIZANAS, LIETUVOS PASIPRIEŠINIMO SOVIETINIAM OKUPACINIAM REŽIMUI VEIKĖJAS, POLITINIS KALINYS

∗1927 spalio 29 Mimaičiuose (Šiaulių r. )1999 11 13 Šiauliuose. Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas,  politinis kalinys. 1944 – 1945 „Kęstučio apygardos“ partizanas. 1950 tarnavo sovietų  Kariuomenėje, čia suimtas 1950 12 Karinio  tribunolo nuteistas, iki 1956 kalintas Džeskasgano lageryje. 1958 grįžo į Lietuvą, dirbo statybose darbininku. Nuo 1972 platino LKBK („Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“). Priklausė „Eucharistijos bičiulių “ būreliui, organizavo jaunimo eitynes į Kryžių kalną (1973, 1979), į atlaidus Šiluvoje (1979, 1980). Dirbo Lietuvos aklųjų draugijoje Šiauliuose, 1975 – atleistas. Nuo 1979 Lietuvos Helsinkio grupės narys, pasirašė daugelį šios gupės dokumentų. Sovietų  Saugumo pareigūnų ne kartą sulaikytas, tardytas. 1981 Šiauliuose suimtas ir  nuteistas, iki 1984 kalintas Čeliabinsko lageryje. 1984 grįžo į Lietuvą, toliau dalyvavo pasipriešinimo sovietiniam režimui sąjūdyje. Gavo ypatingą apaštališkąjį popiežių Pauliaus VI (1975) ir Jono Pauliaus II (1990) palaiminimą. 1999 apdovanotas Vyčio kryžiaus 3 laipsnio ordinu.

 

APIE M. JUREVIČIŲ

Burauskaitė, Birutė. Jurevičius Mečislovas.–Iliustr.// Visuotinė lietuvių enciklopedija.– Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006,  T. IX, p. 48
Lietuvių enciklopedija. – Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1985. T. 37, p. 245.