Skip to content Skip to footer

KABAILA, PRANAS – LIETUVOS KARINIS IR POLITINIS VEIKĖJAS, PEDAGOGAS

*1890 rugpjūčio 24 Knašiuose, Šiaulių r. † 1958 gegužės 15 Šiauliuose. Lietuvos karinis ir politinis veikėjas, pedagogas. Pulkininkas. Mokėsi Padubysio mokykloje. 1908 m. Ventspilyje išlaikė pradinių mokyklų mokytojo egzaminus, 1910–1914 m. mokytojavo Tryškių pradžios mokykloje. 1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo karo ligoninėje, sanitariniame traukinyje. 1916 m. baigęs Čiugujevo karo mokyklą, tarnavo įvairiuose daliniuose. 1918 m. grįžęs į Lietuvą mokytojavo Užvenčio pradžios mokykloje. 1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, 1919–1920 m. dalyvavo Nepriklausomybės kovose su Raudonąja armija, bermontininkais, Lenkijos kariuomenės junginiais. 1924 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus, tarnavo pėstininkų daliniuose. 1930–1940 m. Kariuomenės intendantūros dirbtuvių viršininkas. 1933 m. gavo pulkininko laipsnį. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, iš kariuomenės atleistas. 1941–1958 m. (su pertrauka) dirbo Smilgių, Pavandenės, Biržuvėnų, Buožėnų (Telšių r.) pradinių mokyklų vedėju, mokytoju. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo  laipsnio (1919), Gedimino 3-ojo laipsnio (1936) ordinais, Nepriklausomybės (1928) ir Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio (1929) medaliais.

APIE P. KABAILĄ

Zabielskas, Vytautas.  Pranas Kabaila [žiūrėta 2019-06-18]. Internetinė prieiga: https://www.vle.lt/Straipsnis/Pranas-Kabaila-35944
■ Kavaliauskas, Vilius. Lietuvos karžygiai = Lithuanian war heroes: Vyties Kryžiaus kavalieriai (1918-1940). – Vilnius: Daigai [etc.], 2011–T. 3, p. 45–48.
■ Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004. – T. 4, p. 126.
■ 5 pėstininkų Mindaugo pulko karininkas Pranas Kabaila [interaktyvus] [žiūrėta 2017 m. rugsėjo 14 d.]. Internetinė prieiga: http://www.penki.lt/5-pestininku-Mindaugo-pulko-karininkas-PRANAS-KABAILA–Nr17.media?id=49718