Skip to content Skip to footer

KARPIS MAURICIJUS PRANCIŠKUS – VALSTYBĖS POLITIKOS VEIKĖJAS, VERTĖJAS, PUBLICISTAS

1749 m. †1817 metų spalio 22 Rėkyvoje. XVIII a. antrosios pusės Lenkijos ir Lietuvos valstybės politikos veikėjas, fiziokratas, 1794 m. sukilimo dalyvis, vertėjas, publicistas. Mauricijus Pranciškus Karpis gimė Ariogalos tijūno Juozapo Karpio ir Barboros Nagurskytės šeimoje. Gyveno giminės valdose Rėkyvoje (Rėkyjava, dabar – Šiaulių miesto dalis). Anksti neteko tėvo: tijūnas J. Karpis mirė 1762 m., eidamas 42 metus. Motina mirė 1798 m. vasarį, sulaukusi 78 metų. M. P. Karpis turėjo brolius Felicijoną, Raseinių žemės teisėją (nuo 1780 m., o nuo 1807 m. – Upytės vėliavininką) ir Ignotą, Žemaitijos vaiskį, o taip pat seseris Joaną ir Kristiną.
Kilus sukilimui,1794 m. gegužę M. P. Karpis buvo išrinktas Šiaulių reparticijos delegatu Lietuvos tautinėje aukščiausioje taryboje, vėliau buvo ją pakeitusios sukilėlių vyriausybės, LDK Centro deputacijos narys. 1797 metais ėjo Lietuvos edukacinės komisijos nario pareigas.
1802 m. M. P. Karpis Rėkyvos (Rėkyjavos) dvarą, valdytą nuo 1782 m., pardavė giminaičiui Benediktui Karpiui su teise jame gyventi bei išreikšdamas valią būti palaidotas savo dvare, ežero pakrantėje. Vykdant M. P. Karpio valią, buvo supiltas pilkapis, gavęs Grybaučiaus pavadinimą.

APIE M.P. KARPĮ

T L E. — Vilnius,1986. — T. 2, p. 225.
■ Šmigelskytė-Stukienė, Ramunė
. Mauricijus Pranciškus Karpis (1749–1817) [žiūrėta 2018-11-08]. Internetinė prieiga:
// http://m.ldkistorija.lt/index.php/istoriniai-faktai/mauricijus-pranciskus-karpis-17491817-/195