Skip to content Skip to footer

KAŽDAILEVIČIŪTĖ-ZAILSKIENĖ, ONA – VISUOMENININKĖ, SKAUTŲ VEIKĖJA

1906 lapkričio 24 † 1982 vasario 22 Čikagoje (JAV). Skautų veikėja, skautininkė. 1949 m. apsigyveno JAV. Išleido knygą „Skautybė lietuvaitei”, spaudoje rašė jaunimo auklėjimo klausimais, kalbėdavo  per radiją. Šalpos organizatorė ir propaguotoja. Apdovanota LSS Geležinio Vilko, Lelijos (1938) ordinais.

APIE O. KAŽDAILEVIČIŪTĘ-ZAILSKIENĘ

■ Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. –  V., 2002. – T. 2, p.511.