Skip to content Skip to footer

ALMENAS, KAZYS KĘSTUTIS — rašytojas, inžinierius

Almenas g

*1935 balandžio 11 Gruzdžiuose ( Šiaulių r.) † 2017  spalio 7  Vilniuje. 1944 su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 1949 persikėlė į JAV. 1957 baigė Nebraskos universitetą. Nuo 1969 Merilando universiteto profesorius, branduolinės inžinerijos daktaras (1968). Išleido knygą „Branduolinė inžinerija“ („Nuclear Engineering“(1992), ,,Apie radiaciją visiems“(su R. Lee 1993), „Ignalina RBMK-1500“ (1994). Yra Ignalinos AE saugos analizės grupės organizatorius. Kūrybinį kelią pradėjo periodikoje 1958 m. paskelbta apysaka „Vartai balto sidabro“ ir smulkiąja proza, vėliau plėtojo nuotykio romano žanrą. Novelėse vaizduojama amerikiečių ir lietuvių išeivių buities kasdienybė, jaunų žmonių tarpusavio santykiai. 1992 Lietuvoje įkūrė leidyklą „ Litterae universitatis“, yra „Skomanto“ nuotykių romanų, vaizduojančių Lietuvos senovę, serijos organizatorius ir vienas autorių. Periodikoje paskelbė įspūdžių iš kelionių po Afriką, apsakymų.

 

 

K. ALMENO KŪRYBA

■ Apie radiaciją – visiems. — Kaunas: Littera Universitati Vytauti Magni, 1993. — 77 p.
■ Bėgiai: [Novelių rinkinys]. — London: Nida, 1965. — 197[2] p.
■ Gyvenimas tai kekė vyšnių: [apsakymai]. — Čikaga, 1967.
■ Ignalina RBMK-1500: asource book. — Kaunas: Litera, 1994; 1998.
■ Laiškas kunigaikščiui Radvilai. — Čikaga: Pedagoginis lituanistikos institutas, 1971. — 36 p.
■ Lietingos dienos Palangoje: detektyvinis romanas. — Chicago: Ateities literatūros fondas, 1988. — 200 p.
■ Rinktinė jaunimui. — Čikaga: JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Taryba, 1980, 2 d.
■ Sauja skatikų: Premijuotas romanas. — Chicago, Illinois: ,,Draugas“, 1977. — 249 p.;1988. — 198 p. (2-asis leid.).
■ Sauja skatikų: Detektyvinis romanas. — Vilnius: Vyturys, 1989. — 205, [3] p.
■ Šienapjūtė: romanas. — Vilnius: Vaga, 1970. — 491 p.
■ The cartes of Vilnius: quide book. — [Vilnius:CS]. — 24 p.
■Trumpa Ignalinos AE saugos apžvalga. — [Kaunas]: Lietuvos energetikos institutas. — 15, [1] p.
■ Upė į rytus, upė į šiaurę: [romanas]. — Chicago(III): Lietuviškos knygos klubas, 1964, 2t.
***
■ Egzaminai // Emigranto dalia. — Vilnius, 1973, p. 324—335.
■Karaliaus Augusto II laikų anarchija; Smulkioji šlėkta: [ištrauka iš Kazio Almeno romano “Šienapjūtė“] // Lietuvos istorija grožinėje literatūroje.-Kaunas, 1990, p. 106—107, p. 92—93.
■ Juodosios gyvatės tiltas: apsakymas // Pergalė. —1967, Nr. 7, p. 72—82.
■ Ketvirtadienis. Palangoje vėl lyja: romano „Lietingos dienos Palangoje“fragmentas // Santara. — 1989, Nr.2, p. 49—52.
■ Šienapjūtė // Gimtasis kraštas. — 1970, rugs. 10, 17; spal. 15, 22; lapkr. 5.
***
■ Buvome pasmerkti išnykti // Kultūros barai. — 1997, Nr. 11, p. 2—4.
■ Fizikos dėsnių ir … romano siužetų vingiuose // Kauno tiesa. — 1989, bal 30, p. 3: portr.
■ Įvadas į svarstybų temą: [kalba pasakyta Ateities studijinio savaitgalio diskusijos metu, Čikaga, 1989 spal. 27-29d.] // Draugas.—1990, saus. 13, pried. „Mokslas, menas, literatūra“, p. 1 (Chicago).
■ Kad būčiau antraeilis detektyvinių romanų rašytojas: [pokalbis] // Akiračiai, 1989, Nr. 1, p. 8—9 (Chicago).
■ Kam tokių knygų reikia?: [aktualijos] // Literatūra ir menas. — 2003, kovo 14, p. 3.
■ Kokia kultūros politika reikalinga vidutinio dydžio tautai? // Sietynas. — 1990, Nr. 9, p. 251—262.
■ Religija: Naujos ir senos tiesos // Naujasis židinys. — 1991, Nr. 1 (sausis),  p. 47—48.
■ Svarbiausias dešimtmečio laimėjimas // Kultūros barai. — 2000, Nr.3, p. 5—7.

APIE K. ALMENĄ

■ Almenas Kazys Kęstutis: [trumpa biografija] //Emigranto dalia.  — Vilnius, 1973, p. 406—407.
■Kazys Almenas: ,,Įtaigūs detektyvai paskatina kelionėms“: sovietmečiu aštuonis kartus tėviškę aplankęs išeivijos mokslininkas savo detektyvų veiksmui apgalvotai pasirinko devintąjį dešimtmetį Lietuvoje / Renata Baltrušaitytė. — Portr., iliustr. // Veidas. — ISSN 1392-5156. — 2014, Nr. 41 (spal. 24), p. 48—50.
■ Baranauskas J. Svečiuose rašytojas Kazys Almenas: [lankėsi JAV gyvenantis rašytojas] // Lietuvos aidas. — 1990, birž. 20.
■ Grumadaitė R. Premjeras rašytojo klausė apie atominę energetiką: [pokalbis] // Lietuvos rytas.-1996, liep. 23, p. 1—2.
■ Kazakevičius V. Almenas Kazys: [biografija] // Tarybų Lietuvos enciklopedija. — Vilnius, 1985, t. 1, p. 50.
■ Kuckailis J. Branduolinė energetika ir jos peripetijos // Gimtasis kraštas. —1987, rugs. 17—23.
■ Kučinskas Z. Laiškai iš anapus Atlanto: [rašytojo K. Almeno laiškai Naisių literatūros muziejaus direktorei B. Stumbrienei] // Laikas. — 1990, bal. 18.
■ Lietuvių enciklopedija. — Boston, 1985, t. 37, p. 18; t. 36, p. 26.
■ Lipskis S. Žmonės ir likimai // Lipskis S. Ten, kur Venta. — Vilnius, 1987, p. 22—51.
■ Savičiūnaitė V. Kas paslaptingasis „Skomanto“ knygų autorius Skomantas // Lietuvos rytas. — 1995, gruod. 19, p. 21.
■ Spindytė J. Almenas Kazys: [1935 04 11, Gruzdžiuose, prozininkas] // Lietuvių literatūros enciklopedija. — Vilnius, 2001, p. 17—18; Visuotinė lietuvių enciklopedija. — Vilnius, 2001, t. 1, p. 375.