Skip to content Skip to footer

KIRKUTIS, VYTAUTAS – RAŠYTOJAS, POETAS

∗ 1956 m. gegužės 4 d. Kuršėnuose (Šiaulių r.). 1963–1967 m. mokėsi Pavenčių pradinėje mokykloje, 1967–1971 m. –  Kuršėnų aštuonmetėje, 1971–1974 m.  – Kuršėnų 1-ojoje vidurinėje mokykloje.  1978 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (lietuvių kalbos ir literatūros specialybę), 1990 m. – Vilniaus universitetą (žurnalistikos specialybę). 1978–1983 m. mokytojavo Drąsučių pagrindinėje mokykloje. Žurnalistinį darbą pradėjo 1984 m. Šiaulių rajono laikraštyje „Leninietis“ (vėliau „Laikas“). Šiaulių apskrities dienraštyje „Šiaulių kraštas“ pradėjo dirbti 1991 m., kur keletą metų redagavo jo kultūros, meno ir literatūros priedą „Atolankos“. 2003–2010 m. dirbo Kuršėnų miesto seniūnijoje. Šiuo metu yra Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus  vyriausiasis specialistas. Rašo poeziją, prozą, publicistiką. Yra išleidęs penkis eilėraščių rinkinius, knygas apie literatą Juozą Ruzgį, kalbininką Vytautą Vitkauską, poetus Zigmą Gėlę-Gaidamavičių, Stasį Anglickį, lietuviškų kalendorių sudarytoją Lauryną Ivinskį. Yra daugelio knygų sudarytojas, redaktorius, redakcinės kolegijos narys.
Už kūrybą apdovanotas žurnalo „Kultūros barai“ (1974), Zigmo Gėlės (1995), G. Stulpinienės vadybos kolegijos (2000), Šiaulių miesto 2002 metų geriausio rašytojo premijomis. 2003 m. Vytautui Kirkučiui suteiktas geriausio Šiaulių rajono kraštotyrininko vardas. Du kartus jam įteiktos Lauryno Ivinskio premijos (1992 ir 1996), kuriomis apdovanojami geriausi kalendoriai. Už  visuomeniškai aktualią publicistiką ir filantropinę veiklą 2014 m. apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“. Tais pačiais metais paskelbtas  garbingiausiu Naisių krašto (Šiaulių r.) žmogumi. 2015 m.  Vytautui Kirkučiui suteiktas Kuršėnų miesto garbės piliečio vardas. Nuo 1999 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Yra įsteigęs Šiaurės Lietuvos literatų draugiją, vadovauja Zigmo Gėlės premijos už pirmąją poezijos knygą ir Augustino Griciaus premijos už pirmąją prozos knygą skyrimo komisijoms. Nuo 2003 m. – Šiaulių rajono visuomeninės kultūros tarybos pirmininkas. Kartu su rašytoju Stasiu Lipskiu 2003 metais Vilniuje įkūrė Kuršėniškių klubą.

V. KIRKUČIO KŪRYBA

ad Ventus: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2006. – 73, [1] p.
Atotakos: eilėraščiai / iliustr. V. Janulis. – Šiauliai: Delta, 1994. – 55 p: iliustr.
Randai ant rentinio: eilėraščiai. – Vilnius: Knygnešys, 1996. – 93 [1] p.
Tarpuamžio lopšinė: eilėraščiai. – Šiauliai:  Saulės delta, 2001. – 78 p.
Veidrodis altoriuje: eilėraščiai proza. – Šiauliai: Saulės Delta, 1998. – 56 p.

∗∗∗

■ Ateik bangosna užmiršties eskizai: portretas ir likimas. – Šiauliai: Saulės delta, 2002. – 194, [2] p.: iliustr., faks. – Bibliogr.: p. 190–193 (126 pavad.).
■ Baltosios nakties paukštis: atsiminimai apie poetą Juozą Ruzgį. – Šiauliai: Saulės delta, 2000.-155, [1] p.: iliustr., faks.
■ Gimtųjų žodžių apžavėtas: eskizai, atminai, mažmožiai apie kalbininką Vytautą Vitkauską ir gimtąją kalbą. – Vilnius: Žuvėdra, 2015. – 176, [1] p.: iliustr., faks., portr. – Bibliogr.: 171–175 (78 pavad.).
■ Kuršėnai: miestas abipus Ventos: [inform. leid.] / [tekstus į angl. K. vertė D. Pranaitytė]. – [Vilnius}: Žuvėdra, [2010]. – 47, [1] p.: iliustr. – Tekstas liet., angl.
■ Naisių vasara ir kiti metų laikai. – Naisiai: [Naisių vasara], 2015. – 199,[1] p.: iliustr., faks., portr. – V. Kirkučio 1994–2014 metais išleistas knygos: p. 199.
■ Pasaulin žvelgęs akimis Ventos…: Stasys Anglickis Kuršėnuose: gyvenimo ir kūrybos fragmentai. – Vilnius: Žuvėdra, 2005. – 270, [2] p.: iliustr. – Tekstai apie Anglickį: p. 263–269.
■ Prastadienių slinktys: [eseist. publicistika]. – Vilnius: Žuvėdra, 2011. – 311, [1] p.: iliustr.
■ Tekančio laiko įrašai: [apie L. Ivinskio gyvenimą ir veiklą Kuršėnuose ir dabar ten veikiantį Kalendorių muziejų]. – Vilnius : Žuvėdra, 2008. –110, [1] p. : iliustr., faks., portr.
■ Vilko poteriai: dokumentinė proza. – Vilnius : Žuvėdra, 2009 (Kaunas : Aušra). – 350, [2] p.
■ Zigmo Gėlės namai. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2013. – 191, [1] p. : iliustr., faks., portr.
Erčia; Mirgulys; Įstiklintas kelias; Luošas akmuo: [eilėraščiai] // Jungtys: Šiaurės Lietuvos literatų almanachas. – Šiauliai, 2000, p. 46–48.
■ Diagnozė: Ruduo; Monografija; Suvirpa viksvos…: [eilėraščiai] // Pabūk džiaugsmu:  Mokytojų poezijos rinktinė. –  Kaunas,1987, p.99–194.                 
■ Pelargonijos žiedas Zigmui Gėlei
// Tylios mano dainos. –  Šiauliai, 1994, p. 6–9.
■ Tošies rinkėja; Kino lopšinė; Lopšinė be lopšio;  Medinė lopšinė; Medinis dangus; Atspindžių vabzdžiai: [eilėraščiai] // Poezijos pavasaris. 2001. – Vilnius, 2001, p. 533–536.
■ Tremtis; Vijoklio žaibas; Romantiškas eskizas; Vasaros kreipiniai: [ eilėraščiai] // Šiaurės Lietuva. – Šiauliai, 1991, p.15–16: iliustr.

APIE V. KIRKUTĮ

■Kirkutis tapo Rašytojų sąjungos nariu // Laikas. – 2000, saus.12, p. 2; Šiaulių kraštas. – 1999, gruod. 30.
■ Pagerbtas geriausias rajono kraštotyrininkas: [Naisių literatūros muziejuje geriausio rajono 2002 m. kraštotyrininko vardas suteiktas  Vytautui Kirkučiui, poetui, žurnalistui ] // Šiaulių kraštas. – 2003, kovo 18, p.14.;Mūsų dienos. –2003, kovo 21, p. 1.
■ Žadeikytė R. „Eilėraščiams nelengva apdovanojimų našta”: [ Z. Gėlės premijos laureatu tapo “Šiaulių krašto” vyr. redaktoriaus pavaduotojas Vytautas Kirkutis už poezijos knygą “Atotakos”]. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 1995, geg. 1.