Skip to content Skip to footer

LIONĖS GULBINAITĖS KRAŠTOTYROS DARBAI

*Gulbinaitė, Lionė. Gruzdžių gimnazijos istorija / Gruzdžių gimnazija. – Gruzdžiai, 2011. – 52 p.: iliustr.
*Gulbinaitė, Lionė. Kraštotyros būrelio veikla: [albumas] / Gruzdžių žemės ūkio mokykla. – Gruzdžiai, [1994–1998]. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Gulbinaitė, Lionė. Kraštotyros būrelio veikla: [albumas] / Gruzdžių žemės ūkio mokykla. – Gruzdžiai, [1998–]. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Gulbinaitė, Lionė. Mokytojai, palaidoti Gruzdžių kapinėse / Joniškio žemės ūkio mokyklos Gruzdžių profesinio mokymo centras. – Gruzdžiai, 2011–2012. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Gulbinaitė, Lionė. Mokytojai, palaidoti Šiupylių kapinėse: [kraštotyros darbo ,,Mokytojai, palaidoti Gruzdžių kapinėse” tęsinys] / Joniškio žemės ūkio mokyklos Gruzdžių profesinio mokymo centras. – Gruzdžiai, 2015. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Gulbinaitė, Lionė. Praeities skrynią atvėrus: [Lionės Gulbinaitės kraštotyrinė veikla] / Joniškio žemės ūkio mokyklos Gruzdžių profesinio mokymo centras. – Gruzdžiai, 2015. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
***
*Jasiškytė, Jurgita. Ką senoliai mena… / Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka. – Gruzdžiai, 2014. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Jucaitė, Laima. Metraštis 2012–2013 / Drąsučių mokykla. – Drąsučiai, 2013–2014. – 152 p.: iliustr.

Komentaras