Skip to content Skip to footer

*Petrauskaitė, Antanina. Verbūnų bibliotekos metraštis 2014 / Verbūnų biblioteka. – Verbūnai, 2015. – 14 p.: iliustr.
*Platiakienė, Asta. Bazilionų miestelio bibliotekos kronika / Bazilionų biblioteka. – Bazilionai, 2012—2014. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Platiakienė, Asta, Petruitienė, Danguolė. B. Mejerytės gatvės istorija: Anksčiau ir dabar / Bazilionų biblioteka. – Bazilionai, 2006–2014. – Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Preimontienė, Ramutė. Kairių biblioteka metų vingiuose 1949–2014 / Kairių biblioteka. – Kairiai, 2015. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Preimontienė, Ramutė. 2014 m. Kairių bibliotekos metraštis / Kairių biblioteka. – Kairiai, 2015. – 39 p.: iliustr.
*Ragauskienė, Vida. Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos metraštis 2014 m./ Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka. – Kuršėnai, 2014. – 214 p.: iliustr.
*Stonkuvienė, Stasė. Spaudoje apie Aukštelkę: [iškarpų aplankas] / Aukštelkės biblioteka. – Aukštelkė, 2015. – [Be ištisinės numeracijos] p.
*Skėrys, Leonardas. Lietuvos kariuomenės leitenantas Pranas Petryla. – Žarėnai, 2014. – 37 p.: Iliustr.
*Skėrys, Leonardas. Lietuvos kariuomenės puskarininkis Pranas Žalys. – Žarėnai, 2015. – 10 p.: iliustr.
*Skirmantienė, Ona. Žadžiūnų kaimo praeities ir dabarties atspindžiai / Žadžiūnų biblioteka. – Žadžiūnai, 2014.– 61 p.: iliustr.

Komentaras