Skip to content Skip to footer

KRIŠTOPAITIS, ANTANAS – DAILININKAS, KOLEKCIONIERIUS, ETNOGRAFAS

*1921 m. gegužės 21 Valdomuose, Gruzdžių valsčiuje †2011 m. gegužės 6 Šiauliuose. Palaidotas Gruzdžių kapinėse. Visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto Garbės pilietis
Mokėsi Valdomų pradinėje mokykloje, Šiaulių berniukų gimnazijoje, kurioje pirmąsias dailės žinias jam suteikė mokytojas skulptorius Petras Aleksandravičius (1906–1997). Tarybų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. abiturientas Antanas Krištopaitis buvo areštuotas, o 1942 m. nuteistas ir išvežtas į Rusiją 10-čiai metų kalėti. Kalėjimuose ir lageriuose, Urale ir Sibire praleido 17 jaunystės metų. Tremtyje dirbo lagerio dailininku, vėliau dailininku Ulan Udės operos ir baleto teatre, sukūrė scenografiją 14 operų ir baletų.
1958 m. grįžo į Lietuvą, į Šiaulius. 1958–1982 m. Šiaulių dramos teatro vyresnysis dailininkas dekoratorius, dekoracijų cecho vedėjas, dekoravo daugiau nei 120 spektaklių.
1997 m. Mikelio A. Krištopaičiui įteiktas prizas už aktyvų dalyvavimą miesto kultūros gyvenime, kraštotyros darbe, istorinio, architektūrinio paveldo fiksavimą; 2001 m. – Pelikso Bugailiškio premija. 2003 m. rugsėjo 11 d. A. Krištopaičiui suteiktas Šiaulių Garbės piliečio vardas, 2007 m. įteiktas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius.
Visą gyvenimą daug piešė, tapė, liejo akvareles. Ypač daug jėgų atidavė liaudies architektūros paveldui fiksuoti – važinėdamas po Lietuvą nuliejo ir nupiešė apie 600 bažnyčių, apie 200 malūnų, daug istorijos ir gamtos paminklų (piliakalnių, paminklinių medžių, jubiliejinių, memorialinių paminklų) ir kitų vaizdų. Tai neįkainojamas meno, ikonografijos turtas, kurio reikšmė nuolat didėja, nes dalies pieštų objektų jau nebėra, kiti pakeisti, pakitusi jų aplinka.
Sukūrė didžiulę autoportretų seriją, priskaičiuojama apie 60 autoportretų, kurie, kaip unikali ekspozicija, 1996 m. įrašyta į Lietuvos rekordų knygą. Dailininkas dalyvauja parodose, jo darbų yra įsigiję Telšių, Plungės, Kretingos muziejai. Daugiausia – 645 paveikslai – saugomi Šiaulių „Aušros“ muziejuje.

A. KRIŠTOPAIČIO DARBAI

■ Lietuvos malūnai Antano Krištopaičio akvarelėse: albumas. – Vilnius: Maldžio fondas, 2007.
■ Lietuvos bažnyčios Antano Krištopaičio akvarelėse: albumas. – Kaunas: Lututė, 2008.
■ Lietuvos medžiai Antano Krištopaičio akvarelėse: albumas. – Kaunas: Lututė, 2008.
■ Į vieną gyvenimą netelpantis: atsiminimai (Šiaulių miesto garbės piliečiai, 7 knyga). – Šiauliai: Saulės delta, 2011.

APIE A. KRIŠTOPAITĮ

Urbonavičiūtė, Romualda. Legendos ir tiesa apie Antaną Krištopaitį / Romualda Urbonavičiūtė. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 2006, geg. 20, p. 7, 13.
Rimkus, Vytenis. Antanas Krištopaitis ir jo malūnai: šviesuoliai. – Iliustr. // Lietuvos deimančiukai. – Kaunas: Kalendorius, 2008, p. 136 – 143.