Skip to content Skip to footer

KUMPIS (KUMPIKEVIČIUS) JONAS – ARCHITEKTAS

*1895 m. sausio 30 Svistapolyje (Šiaulių r.),†1960 m. birželio 14  Vilniuje. 1914 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1926 m. – Leningrado dailės akademiją. 1926–1935 m. kurį laiką dirbo inžinieriumi ir architektu Rusijoje. Grįžęs į Lietuvą, 1944–1955 m. LSSR architektūros valdybos viršininkas. 1945–1960 m. dirbo Lietuvos dailės institute, buvo Architektūros katedros vedėjas, profesorius (1958). Projektavo: visuomeninius pastatus, gyvenamuosius namus Leningrade, Smolenske, Kuibyševe. Lietuvos paviljoną Visasąjunginėje liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje (su A. Lukošaičiu ir K. Šešelgiu). Paskelbė straipsnių spaudoje apie Lietuvos architektūrą ir statybą. Priklausė Lietuvos architektų sąjungai, 1954–1958 m. buvo šios sąjungos valdybos pirmininkas.