Skip to content Skip to footer

KYMANTAITĖ, KAZIMIERA – AKTORĖ, REŽISIERĖ

*1909 m. birželio 29 Kuršėnuose † 1999 m. gegužės 21Vilniuje. Palaidota Rasų kapinėse. 1929 m. baigė „Aušros“ mergaičių gimnaziją. Studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete (nebaigė), tuo pat metu 1929–1932 m. mokėsi Andriaus Olekos-Žilinsko dramos mokykloje prie Valstybės teatro, dalyvavo teatro spektaklių masuotėse. 1933–1934 m. Jaunųjų teatro aktorė, pirmas jos savarankiškas vaidmuo buvo spektaklyje „Dėdės Tomo trobelė“. 1934–1940 m. Valstybės teatro aktorė.
1939 m. išvyko į Vilnių. 1940–1941 m. Vilniaus valstybinio teatro aktorė. Karo metais su vyru Marijonu ir dukra Agne pasitraukė į Rusijos gilumą. 1941–1944 m. Maskvos radijo lietuviškų laidų bendradarbė. 1943–1944 m. Sovietų Sąjungos lietuviškų valstybinių meno ansamblių režisierė. 1944–1945 m. Vaidilos teatro aktorė. 1945–1950 m. Vilniaus valstybinio dramos teatro dramos studijos dėstytoja. 1945–1993 m. Valstybinio akademinio dramos teatro aktorė ir režisierė. 1962 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą.
1954 m. Kazimiera Kymantaitė pripažinta LSSR liaudies artiste. 1994 m. jai įteiktas LDK Gedimino 4 laipsnio ordinas.
Lietuvos valstybiniame teatre ir kituose Lietuvos teatruose, televizijoje režisavo, pastatė kelias dešimtis Lietuvos ir užsienio šalių rašytojų pjesių, inscenizavo apsakymus, noveles, romanus, pati nemažai vaidmenų sukūrė televizijoje ir radijuje, konsultavo Lietuvos teatrus. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre iki šiol rodoma 1948 m. K. Kymantaitės režisuota Boriso Dauguviečio komedija „Žaldokynė“.

APIE K. KYMANTAITĘ

Kazimieros Kymantaitės kodas // Kauno diena, 2010, birž. 3.
■  Valstybinis akademinis dramos teatras: „Aktorė ir režisierė Kazimiera Kymantaitė…“// Lietuvių teatro istorija, Kn. 3, p. 76–78.
Kymantaitė Kazimiera (1909–1999): [režisierė, aktorė : biografija] // Kuršėnų krašto žmonės. –  Vilnius: Žuvėdra, 2011, p. 93–94.