Skip to content Skip to footer

LIDEIKIS, JUOZAPAS – POETAS, DRAUDŽIAMOSIOS LIETUVIŠKOS SPAUDOS PLATINTOJAS

∗1858 m. gruodžio 12 (lapkričio 30d.) Ražuose † 1898 m. Suginčiuose, Molėtų r.  1883 m. baigė Kauno kunigų seminariją, paskirtas vikaru į Šėtą. 1892 – 1894 m. dirbo Žagarėje. Palaikė ryšius su knygnešiu kunigu Marcijonu Jurgaičiu. Iš jo gaudavo ir platindavo „Šviesą“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą“ ir kitus spaudinius. Vėliau perkeltas vikaru į Suginčių filįją. Bendradarbiavo „Aušroje“, rūpinosi jos platinimu. 1884 m. (slapyvardžiu J. Mažuolis) „Aušroje“ paskelbė korespondenciją iš Ukmergės apylinkės. Rašė eilėmis ir proza. Parašė pasakėčių, kurių dauguma „Aldonio“ slapyvardžiu buvo paskelbta „Tėvynės sarge“. Pirmąsias lietuviškas giedamas mišias, parengtas kunigo Andriaus Dambrausko (gaidos – vargonininko Juozo Kalvaičio), 1886 m. išspausdino savo lėšomis Tilžėje.

APIE J. LIDEIKĮ

■ Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius,1987, p.97.
■ Lideikis Juozapas, kunigas, poetas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas [žiūrėta 2017-12-12]. Internetinė prieiga: https://www.moletai.rvb.lt/lt/kra%C5%A1tie%C4%8Diai/443-lideikis-juozapas,-kunigas,-poetas,-draud%C5%BEiamosios-lietuvi%C5%A1kos-spaudos-platintojas