Skip to content Skip to footer

LIPSKIS, STASYS – LITERATŪROS KRITIKAS

∗1941 m. liepos 11 Kuršėnuose. 1959 m. baigė Kuršėnų darbo jaunimo vidurinę mokyklą.1962–1967 m. dirbo laikraščio „Komjaunimo tiesa“ redakcijoje. 1967 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. 1968–1973 m. savaitraščio „Literatūra ir menas“ redakcijos Literatūros kritikos skyriaus vedėjas. 1974–1983 m. Lietuvos kino studijos, Lietuvos valstybinio kinematografijos komiteto vyr. redaktorius,  rašytojų sąjungos literatūros konsultantas, žurnalo „Nemunas“ redakcijos darbuotojas. 1983–1988 m. leidinio „Naujos knygos“, 1989–1990 m. ir 1993–1994 m. žurnalo „Knygnešys“ vyr. redaktorius. 1994–1997 m. Lietuvos kultūros ministerijos Literatūros ir leidybos skyriaus viršininkas. 1991 m. įsteigė leidyklą „Žuvėdra“. Nuo 1972 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 2003 m. lapkričio 20 d. Vilniuje įkurto Kuršėniškių klubo prezidentas. Išleido kritikos knygas „Dialogas su herojumi“, „Šiuolaikinės apysakos horizontai“, apybraižas „Jonas Šimkus“, „Ten, kur Venta“, „Spindėjo beržas tolumoj“ ir kt.

S. LIPSKIO KŪRYBA

Dialogas su herojumi: penki apmąstymai apie literatūrą ir gyvenimą. – Vilnius: Vaga, 1972.
Šiuolaikinės apysakos horizontai: etiudai apie 1960–1975 m. lietuvių tarybinę apysaką. – Vilnius: Vaga, 1976.
Lietuviško žodžio atgarsiai: rusų tarybinė kritika apie lietuvių literatūrą. – Vilnius: Vaga, 1976.
Lietuviško žodžio atgarsiai: TSRS tautų tarybinė kritika apie lietuvių literatūrą. – Vilnius: Vaga, 1979.
Interviu su rašytojais. – Vilnius: Vaga, 1980.
Jonas Šimkus: gyvenimo ir kūrybos metmenys. – Vilnius: Vaga, 1981.
Nuo kaimo iki miesto (apie Žemaitės ir P. Ziberto literatūrinių premijų laureatus). – Vilnius: Vaga, 1983.
Kostas Korsakas. – Kaunas: Šviesa, 1983.
Antanas Vienuolis šiandien. – Vilnius: Vaga, 1984.
Žodžiai idėjos draugams (su Jonu Šimkumi). – Vilnius: Vaga, 1986.
Apyaušrio blyksniai (apie Antano Venclovos, Jono Šimkaus, Kosto Korsako kūrybinį kelią): apybraižos. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Ten, kur Venta: apybraižos. – Vilnius: Vaga, 1987.
Kostas Korsakas. – Vilnius: Vaga, 1989.
Spindėjo beržas tolumoj: dokumentinė apysaka apie Paulių Širvį. – Vilnius: Žuvėdra, 1991.
Ričardo Jakučio dailės kolekcija. – Vilnius: POLI, 1993. .
Vilniaus legendos, lietuvių ir lenkų kalba. – Vilnius: Žuvėdra, 1998. .
Margi paukšteliai pasauly skraido: 1700 lietuvių mįslių ir minklių. – Vilnius: Žuvėdra, 1998.
Paulius Širvys: biografinė apybraiža. – Kaunas: Dajalita, 2000.
Mįslių skrynelė: 3000 lietuvių mįslių ir minklių. – Vilnius: Žuvėdra, 2002.
Kuršėnų enciklopedija (sud. Vytautas Kirkutis, Stasys Lipskis). – Vilnius: Žuvėdra, 2005.
■  Spindėjo beržas tolumoj…: sakmė apie Paulių Širvį. – Vilnius: Žuvėdra, 2006.
■  Laimonas Noreika gyvenime, scenoje, ekrane: knyga-albumas. – Vilnius: Žuvėdra, 2007.
Širdies ir altorių šviesoj: meninė apybraiža apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską. – Vilnius: Žuvėdra, 2009.
Amžiaus audrų paviliotas: knyga apie Justą Paleckį. – Vilnius: Žuvėdra, 2010.
Dešimtmečių akimirkos: knyga-albumas apie Prezidentą Algirdą Brazauską. – Vilnius: Žuvėdra, 2010.
Mįslių skrynelė: 3000 lietuvių mįslių ir minklių. – Vilnius: Žuvėdra, 2010.
Asmenybių gyvenimo perlai: meninės apybraižos. – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
Kuršėnų krašto žmonės: enciklopedinio pobūdžio leidinys (sud. Vytautas Kirkutis, Stasys Lipskis). – Vilnius: Žuvėdra, 2011.

APIE S. LIPSKĮ

Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 470.
Ragauskienė, Vida. Susitikimas su rašytojais Kuršėnuose / Vida Ragauskienė. – Iliustr. // Mūsų dienos. – 2011, lapkr. 25, p. 1.
Rašytojas Stasys LipskisKuršėnų garbės pilietis. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2006, saus. 31, pried. „Krašto žinios“, p. 1, 5.