Skip to content Skip to footer

LUKOŠEVIČIUS, JONAS – LIETUVOS ŽURNALISTAS, REDAKTORIUS, PUBLICISTAS

*1937 m. rugsėjo 4 Kuršėnuose †2012 m. kovo 10. 1961 m Vilniuje. Vilniaus universitete baigė žurnalistikos specialybę. 1959–1962 m. laikraščio „Sportas“ korespondentas. 1962–1967 m. žurnalo „Švyturys“ literatūrinis darbuotojas, skyriaus redaktorius. 1967–1974 m. savaitraščio „Gimtasis kraštas“ redaktoriaus pavaduotojas. 1974–1975 m. LKP CK Užsienio ryšių skyriaus instruktorius. 1975–1979 m. ir 1988–1991 m. laikraščių „Moscow News“ ir „Tiesa“ korespondentas Niujorke. 1979–1988 m. Valstybinio televizijos ir radijo komiteto Laidų užsieniui redakcijos vyriausias redaktorius. 1991–1993 m. laikraščio „Lietuvos komersantas“ korespondentas, laikraščio „Nezavisimaja gazeta“ (Maskva) neetatinis korespondentas Lietuvai. Nuo 1993 m. amerikiečių turistinės korporacijos „East/West Tours and Travel Consulting Inc.“ (Niujorkas) direktorius Baltijos šalims.
Pagrindinė rašinių tematika – užsienio, Lietuvos kasdienio ir politinio gyvenimo aktualijos.
1972 m. Jonui Lukoševičiui suteikta Vinco Mickevičiaus-Kapsuko premija.

 

J. LUKOŠEVIČIAUS KŪRYBA

Reemigrantai. – Vilnius: Gintaras, 1971.
Kolumbo rate ir už jo. – Vilnius: Mintis, 1982.
Market Parko kronikos ir kitos istorijos: pamfletai. – Vilnius: Mintis, 1983.
Džeko ir Bobo metai. – Vilnius: Mintis, 1986.

APIE J. LUKOŠEVIČIŲ

Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997.