Skip to content Skip to footer

MARCINKEVIČIUS, VIDAS – POETAS, ŽURNALISTAS

∗1945 m. rugpjūčio 7 Viskakarčiamėje, Lazdijų r. † 1978 rugpjūčio 10 Vilniuje. Po vidurinės mokyklos studijavo Vilniaus universitete lituanistiką.Kūrė poeziją, vertė rašė recenzijas. Už eilėraščių rinkinį Žalumos kodas (1979), išleistą po poeto mirties, paskirta Z. Gėlės-Gaidamavičiaus literatūrinė premija.

 

V. MARCINKEVIČIAUS KŪRYBA

Žalumos kodas: eilėraščiai / Vidas Marcinkevičius. – Vilnius: Vaga, 1979. – (Pirmoji knyga).

∗∗∗

Gimtasis žodis ; Sugrįžimai ; Tarp rytdienos ir praeities ; Vanduo, atvėstantis vėlai…; Kiekvienas randam savo gylį ; Bąla vėjyje rugienos-nykios…; Šviesią žolę išlaikys gamta…; Vieninteliai žodžiai : [eilėraščiai] / Vidas Marcinkevičius // Esu ir esi. – Vilnius : Vaga, 1986. – P.105-118.
■ Pranašavimas ; Pasveikimas ; Išsiskyrimai ; kai skirtą valandą…; Akistata; Kelionė : Vytauto Mačernio atminimui : [eilėraščiai] / Vidas Marcinkevičius // Lyg įžanga į Requiem. – Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. „Naujosios Romuvos“ fondas], 2008. – P. 218-225.
Saulėlydžio platumos dulsvos…“ ; Medžiai prie tvenkinio ; Sugrįžimai ; „Ateina tokios naktys…“ ; „Saulės sugrįžimas į nekantrų vyzdį…“ ; „Tamsus vanduo su antspaudu bangos…“ ; Rudens fontanai ; „Vanduo, atvėstantis vėlai…“ ; „Į skambią jauną vasarą…“ ; „Šviesią žolę išlaikys gamta…“ : [eilėraščiai] / Vidas Marcinkevičius ; [su prierašu apie autorių] // Naisių vainikas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016]. – P. 52-60, 362.

APIE V. MARCINKEVIČIŲ

Virš Naisių vieversys nepaliauja plasnoti… — Klaipėda, 2006, p.18.
Žalumos kodas. – Portr. – Aut.: Valentinas Sventickas, Marcelijus Martinaitis, Alfredas Guščius // Gėlynas. – Vilnius : Žuvėdra, 2001. – P. 34-37.
[Apie anksti pasitraukusį iš gyvenimo poetą Vidą Marcinkevičių atsiminimais dalijasi jo kolegos rašytojai].
Kanopkaitė, Rūta. Nebūties pašauktieji  [žiūrėta 2019-05-20]. Internetinė prieiga: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/nebuties-pasauktieji-2242#.VFdS8GcuesM