Skip to content Skip to footer

MARCINKEVIČIŪTĖ, TAUTVYDA – POETĖ

∗1955 m. liepos 31 Kaune.  1974-1979 m. studijavo VU anglų kalbą ir literatūrą. Dirbo Kauno ekskursijų biure. Tautvydos Marcinkevičiūtės-Patackienės eilėraščiams būdinga urbanistinės kultūros įtaka, ironija, paradoksas, kartais bravūra, aliuzijos į pasaulinę istoriją, mitologiją, literatūrą. Poetės kūrybos išversta į anglų, vokiečių, rusų, bulgarų, latvių, gruzinų, italų, portugalų, japonų ir kitas kalbas. Už eilėraščių rinkinį ,,Gyvybės graužatis“ (1984) paskirta literatūrinė Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premija. Kiti apdovanojimai: žurnalo „Moteris“ prizas už eilėraščių knygą „Juodasis asfalto veidrodis“ (1998 m.), Vieno lito literatūrinė premija už geriausią metų knygą, išleistą Kaune – „Gatvės muzikantas“ 2001 m.), Salomėjos Nėries premija už eilėraščių rinkinį „Greitaeigis laiko liftas“, Poezijos pavasario-Maironio premijos laureatė (2013), Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už metų kūrybos nuopelnus (2017 m.). Nuo 1991 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

T. MARCINKEVIČIŪTĖS KŪRYBA

Gyvybės graužatis: eilėraščiai ir poema. – Vilnius: Vaga, 1984. – (Pirmoji knyga).
Tauridė. – Vilnius: Vaga, 1990.
Miegantis vaikas: eilėraščiai. –  Kaunas: V. Oškinio leidykla, 1994.
■ Ist Endo ledi ir kiti eilėraščiai: [eilėraščiai, novelės]. –  Kaunas: Europa, 1995.
Pašto ženklas Sverige: eilėraščiai. Pusiau sugriuvęs statinys / Gintaras Patackas: eilėraščiai. –  Kaunas : Aušra, 1997.
Juodasis asfalto veidrodis : eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1998.
Gatvės muzikantas: eilėraščiai. – Vilnius  Alma littera, 2001.
Greitaeigis Laiko liftas: eilėraščiai. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
Mano poe(ma)ma: poezija. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2017] (Vilnius : Spauda).
■Veiksma-žodinė: eilėraščiai / Tautvyda Marcinkevičiūtė. –  Vilnius : Homo liber, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas).

∗∗∗
■ „Kaip nevykusiai apglėbiau tavo gyvenimą“ ; „Nuplyšusiom laiko skiautėmis krinta sniegas…“ ; Važiuokim! Kol be tavęs nėra pasaulio – bet kur…“ ; Sapnas ; „Tarp eilėje sustojusių darbų…“ ; mamos mūsų ; aukštosios visuomenės namai ; kur taip lekiam? ; flamingas ; Prašymas Danguje esančios valdžios atstovui Algirdui Patackui : [eilėraščiai] / [su prierašu apie autorę] // Naisių vainikas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016]. – P. 90–97, 363.

APIE T. MARCINKEVIČIŪTĘ

■ Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 514.
Gėlynas: susitikimai su Zigmo Gėlės premijos laureatais / [sudarytojas Adolfas Strakšys]. – Vilnius : Žuvėdra, 2001.
Tautvyda Marcinkevičiūtė (poetė) [žiūrėta 2019-05-24]. Internetinė prieiga: http://kamane.lt/Kurejai/Personalijos/Tautvyda-Marcinkeviciute-poete