Skip to content Skip to footer

MERKELIS, ALEKSANDRAS – literatūros tyrinėtojas, žurnalistas, politikas

Kultūra – tautos laisvės raktas.
/Aleksandras Merkelis/

1907 sausio 24 Mikaičiuose, Šiaulių r.1994 sausio 11 Niujorke, perlaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse 1994 05 05), literatūros tyrinėtojas, žurnalistas, visuomenininkas, politikas. 1925–1932 m. VDU studijavo lietuvių bei rusų literatūras ir pedagogiką, spaudoje rašė kultūros, politikos temomis. Parengė monografijas apie Juozą Tumą Vaižgantą, Antaną Smetoną, Vincą Kudirką. 1938–1939 m. buvo prezidento Antano Smetonos sekretorius, dienraščio „Lietuvos aidas“ redaktorius. 1944 m. pasitraukęs į Vakarus, bendradarbiavo išeivių spaudoje.

A. MERKELIO KŪRYBA

 ■ Antanas Smetona: Jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla. – New York, 1964. – 740 p.
■ Antanas Smetona – Nepriklausomos Lietuvos kūrėjas ir vadas. – Kaunas, 1938.
■ Antano Smetonos tautinės ideologijos bruožai. – Kaunas, 1937.
■ Didysis varpininkas Vincas Kudirka. – Chicago, 1989. – 416 p.
■ Du garsingieji žemaičiai (S. Daukantas ir vyskupas M. Valančius). – Kaunas, 1931.
■ Jaunoji Lietuva, L. T. S. Jaunosios Lietuvos siekimai, idėjos, vadai. – Kaunas, 1932. – 256p.
■ Juozas Tumas-Vaižgantas. – Kaunas, 1934. – 398p.; Chicago, 1955; Vilnius, 1989.
■ Vaikų auklėjimo pagrindai. – Kaunas, 1930.
■ Vydūnas, 80 metų sukakčiai. – Hanau, 1950.
■ Vydūnas, žmogus ir kūrėjas: [monografija rankraštyje].

APIE A. MERKELĮ

Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1996, p. 261 –  262.
Gruzdžiai / [vyriausiasis redaktorius sudarytojas Damijonas Šniukas]. – Vilnius: Versmė, 2009–2010. – 2 d. : iliustr., p. 996–1005.

plačiau>>Aleksandras Merkelis bibliografijos rodykle