Skip to content Skip to footer

MILIAUSKAITĖ, NIJOLĖ – POETĖ

*1950 m. sausio 23 d. Keturvalakiuose (Vilkaviškio r.) † 2002 m. kovo 25 d. Druskininkuose, palaidota Vilniuje, Antakalnio kapinėse. Studijavo Vilniaus universitete, 1972 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo Lietuvos centriniame valstybės archyve, Knygų rūmuose, laikraščio „Kalba Vilnius“ redakcijoje.
Didžiąją gyvenimo dalį praleido Druskininkuose. Artimai bendravo su Kornelijumi Plateliu, taip pat gyvenusiu Druskininkuose. Pagrindinė poetės kūrybos tema – tikrų namų ilgesys, savo tapatybės ieškojimas, trapus pasaulio grožis. Eilėraščiai pagrįsti skaudžia kūrėjos patirtimi. Pagrindiniai stilistiniai eilėraščių bruožai – polinkis į minimalizmą, glaustumą, būdingos pasakojimo nuotrupos ar scenos. Eilėraščiai proziški, būdinga paprastos kasdieniškos detalės, lakoniškas pasakojimas, kuriame daiktai, žmonių portretai, gamtovaizdis, erdvės detalės turėtų kviesti į negrįžtamai prarastus namus, atkuriamus tik sapnuose ir vaikystės prisiminimuose. Juose atgyja beveik pasakiška, bet konkreti, tapybiška namų erdvė. Skaudi asmeninė patirtis nedeklaruojama, kuriamos situacijos, kuriose skleidžiasi moters savivoka. Poezija versta į anglų, lenkų, vokiečių ir kt. kalbas.
1986 m. suteikta Zigmo Gėlės literatūrinė premija už poezijos debiutą („Uršulės S. portretas“). 1995 m. už kūrybinę veiklą – Lietuvos rašytojų sąjungos premija, 1999 m. – Jotvingių premija, 2000 m. – Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija,  1995 m.  – Lietuvos rašytojų sąjungos premija už geriausią metų knygą „Uždraustas įeiti kambarys“, 1999 m. –  Jotvingių premija už geriausią metų poezijos knygą „Sielos labirintas“, 2000 m. – Lietuvos nacionalinė premija.

 N. MILIAUSKAITĖS-BLOŽIENĖS KŪRYBA

Uršulės S. Portretas. – Vilnius: Vaga. 1985.
Namai, kuriuose negyvensim. – Vilnius: Vaga. 1988.
Uždraustas įeiti kambarys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 1995 m.
Sielos labirintas, rinktinė. – Vilnius: Vaga. 1999.|
Širdies labirintas, rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2015 m.

∗∗∗

■ „ji nieko nežino…“ ; „kieno veidas atsimuša veidrodžiuos…“ ; „neprisitaikę žmonės…“ ; „moterys lyjant laukiančios autobuso…“ ; „tas namas, raudonų tvirčiausių plytų…“ ; „tarsi kas giedotų sustojęs prie fontano…“ ; „numiręs sodas…“ ; „matau tuos namus, vos užmerkiu akis…“ ; Dvi sesės : [eilėraščiai] / Nijolė Miliauskaitė ; [su prierašu apie autorę] // Naisių vainikas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016]. – P. 98-105, 363.
■ Trys eilėraščiai iš ciklo „Prieglaudos vaikai“; Moteris iš archyvo ; kambariai, kuriuose gyvenom.; gūžtpetele, gūžtpetele, užsimerkus…mano močiutės gėlės…; tavo rankos, sugrubę…: [eilėraščiai] // Esu ir esi. – Vilnius : Vaga, 1986. – P.119–134.

∗∗∗

■ From Poems for Persephone’s Retinue = (Iš eilėraščių Persefonės palydai) ; „A can’t take my eyes…“ ; Two Sisters : (Dvi seserys) ; „a young woman…“ : [eilėraščiai] / Nijolė Miliauskaitė ; translated by Jonas Zdanys ; [su prierašu apie autorę]. – Portr. // Poetinis Druskininkų ruduo. – Vilnius, 2002,  p. 93–99.

APIE N. MILIAUSKAITĘ- BLOŽIENĘ

„ji nieko nežino…“ ; „kieno veidas atsimuša veidrodžiuos…“ ; „neprisitaikę žmonės…“ ; „moterys lyjant laukiančios autobuso…“ ; „tas namas, raudonų tvirčiausių plytų…“ ; „tarsi kas giedotų sustojęs prie fontano…“ ; „numiręs sodas…“ ; „matau tuos namus, vos užmerkiu akis…“ ; Dvi sesės : [eilėraščiai] / Nijolė Miliauskaitė ; [su prierašu apie autorę] // Naisių vainikas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016]. – P. 98–105, 363.
■ Moteris su lauko gėlėmis: knyga apie Nijolę Miliauskaitę: atsiminimai, pokalbiai, laiškai / [sudarytoja ir redaktorė Gražina Ramoškaitė-Gedienė]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Vilnius : Vilspa).