Skip to content Skip to footer

MINGILAS, BALYS – DRAMATURGAS

∗1894 m. rugpjūčio 29 Kurtuvėnuose (Šiaulių r.) † 1958 04 29 Worcesteryje (JAV, Massachusettso valst.). Baigė Kurtuvėnų parapijos mokyklą. Šiauliuose priklausė „Varpo“ draugijai, dalyvavo jos rengiamuose vaidinimuose. Nuo 1912 m. gyveno JAV. Gyvendamas Waterbury, CT, su kitais įkūrė „Aušrelės“ draugiją, kelerius metus buvo pirmininkas, vaidino jos statomose pjesėse. Vėliau gyveno Baltimorėje, MD. 1923 –1926 bendradarbiavo „Vienybėje lietuvininkų“. Išleido dramą „Gyvenimo verpete“, paliko keleto pjesių rankraščius („Už tėvynę“, „Kas kaltas?“, „Sapnas“, „Naminė audra“ ir kt.).

APIE B. MINGILĄ

Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. – Vilnius, 1998. — T. 1.
Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. — V.,1996, p.203;