Skip to content Skip to footer

MOCIUS, ALGIRDAS – PASIPRIEŠINIMO SOVIETINIAM OKUPACINIAM REŽIMUI DALYVIS

∗1917 gegužės 20 Dapkūnuose (Meškuičių vlsč., Šiaulių r.) † 1999 gruodžio 24 Raseiniuose. Palaidotas gimtosios parapijos Meškuičių bažnyčios šventoriujeLietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis. Kunigas (1942). Partizanų kapelionas (nuo 1944). 1943 baigė Kauno kunigų seminariją. Buvo Viduklės parapijos vikaras, nuo 1944 Viduklės progimnazijos kapelionas. Parapijoje kovojo su girtuokliavimu, pasižymėjo pastoracine veikla, dėl to ne kartą kviestas į sovietinį saugumą.  Materialiai rėmė partizanus, lankėsi jų būriuose, jiems aukojo šv. Mišias. Su broliu partizanu Juozu Mociumi platino pogrindžio spaudą. 1945 06 suimtas, kalintas Raseiniuose, Kaune. 1945 11 išvežtas į Pečioros lagerį Komijoje. 1954 07 paleistas iš Pečioros lagerio grįžo į lietuvą. 1954 paskirtas altaristu į Ukmergę, 1955 – į Milašaičius (Betygalos filija). 1957 02 06 vėl suimtas, kalintas Kaune, Vilniuje. 1957 02 06 vėl nuteistas 10 metų, išvežtas į Dubrovlagą (Mordovija). 1967 02 06 paleistas grįžo į Lietuvą. Tarnavo įvairiose Lietuvos vietose: (buvo Žeimelio-Lauksodžio, Užunvežių, Jurbarko parapijos altaristas, Lauksodžio, Siesikų parapijų klebonas.  20 a. 7-9 dešimtmetyje (dešimtmetyje) platino ir daugino katalikišką savilaidą. Su Eucharistijos bičiulių sąjūdžiu kelis kartus basas nešė kryžių į Kryžių kalną. Nuo 1992 gyveno Viduklėje.  Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio  Gedimino 5-ojo laipsnio  (Gedimino 5 laipsnio ordinas) ordinu (1999; po mirties. Amžininkų prisiminimuose A. Mocius liko kaip atkaklus, vyriškas, fiziškai stiprus dvasininkas.

APIE A. MOCIŲ

■ Malinauskaitė, Aurelija. Algirdas Mocius [žiūrėta 2019-06-18]. Internetinė prieiga: https://www.vle.lt/Straipsnis/Algirdas-Mocius-20006
■ Saulaitis, Antanas Vytautas. Teologinis žvilgsnis į LKB Kroniką // Ateitis. – 2017, Nr. 4, p. 29–38.
■ Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T. XV.] – Vilnius, 2009, p. 281.