Skip to content Skip to footer

OSTRAUSKAS, VYTAUTAS – GYDYTOJAS NEUROPATOLOGAS

∗1926 kovo 2 Bubiuose, Šiaulių r. Lietuvos gydytojas neuropatologas. Dr. (biomed. m.; med. m. kand. 1958). 1952 baigė Kauno medicinos institutą. 1952–1956 Kauno medicinos seserų mokyklos direktorius. Nuo 1956 dėstė Kauno medicinos institute, 1959–1962 ir 1983–1988 mokslo reikalų prorektorius; docentas (1961). Mokslinio darbo svarbiausia sritis – nervų ligos. Vadovėlių „Nervų ir psichinės ligos“ (1972, 1984) ir „Nervų ligos“ (1979, 1998) vienas autorių. Su V. Kuliuku parengė mokomąsias priemones aukštosioms mokykloms „Nervų ligų bendrosios dalies testai“ (1982) ir „Nervų ligų specialiosios dalies testai“ (1983).

V. OSTRAUSKO DARBAI

Ištakų beieškant: [pasisakymai] / parengė Alvyda Pilkauskienė ; konsultavo gyd. Aris Esertas. – Aut.: Vanda Liesienė, Vytautas Kuliukas, Egidijus Jaržemskas, Algis Mickis, Vytautas Ostrauskas // Nervų ir psichikos ligos. – 2006, Nr. 4, p. 32–36.
■ Nervų ligos / knyga parengta vadovaujant Irenai Avižonienei ; [Irena Avižonienė … [et al.]]. – 3-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius : Avicena, 1998 (Kaunas : Spindulys). Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje: Irena Avižonienė, Egidijus Barkauskas, Ilona Bičkuvienė, Valmantas Budrys, Aldona Jocevičienė, Vytautas Kuliukas, Vytautas Ostrauskas, Regina Parnarauskienė, Petras Visockas.
■ Nervų ligos: neurologijos disciplinos vadovėlis ikidiplominiam ir podiplominiam gydytojų rengimui / Irena Avižonienė … [et al.]. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius : Avicena, 1996 (Kaunas : Spindulys). Antr. lapo kt. pusėje aut.: Irena Avižonienė, Egidijus Barkauskas, Ilona Bičkuvienė, Valmantas Budrys, Aldona Jocevičienė, Vytautas Kuliukas, Vytautas Ostrauskas, Regina Parnarauskienė, Petras Visockas.

APIE V. OSTRAUSKĄ

Vytautas Ostrauskas [žiūrėta 2019-06-13]. Internetinė prieiga: https://www.vle.lt/Straipsnis/Vytautas-Ostrauskas-83132