Skip to content Skip to footer

OZOLAS, ROMUALDAS – FILOSOFAS, POLITIKAS, VISUOMENĖS VEIKĖJAS

∗1939 sausio 31 Joniškėlyje, Pasvalio r. † 2015 balandžio 6 Vilniuje. Kovo 11-osios Akto signataras. 1957 m. baigė Šiaulių r. Bazilionų vidurinę mokyklą, 1962 m. – Vilniaus valstybinį universitetą. 1973–1989 m. – Vilniaus universiteto dėstytojas, 1980–1989 m. – „Minties“ leidyklos vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. 1988–1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Seimo tarybos vicepirmininkas. 1988 m. įsteigė savaitraštį „Atgimimas“ ir iki 1992 m. buvo jo vyriausias redaktorius. 1990–1992 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas. 1990–1991 m. – Lietuvos Respublikos ministro pirmininko pavaduotojas. 1992–2000 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys. Buvo Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrimo grupės narys, vienas iš nacionalinio saugumo koncepcijos kūrėjų, daugybės Seimo komisijų narys. Lietuvos centro judėjimo ir Lietuvos centro sąjungos kūrėjas, pirmininkas. Parengė per dvidešimt knygų politikos, valstybės, tautinių mažumų, kultūros ir filosofijos klausimais. R. Ozolo įkurtas paramos fondas „Už teisingumą Lietuvoje“ leidžia istorijos ir kultūros žurnalus: „Nepriklausomybės sąsiuviniai“, „Padubysio kronikos“. R. Ozolas Bazilionų vidurinei mokyklai padovanojo visą gyvenimą kauptą asmeninę biblioteką. Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo medaliu Lietuvos valstybės atkūrimo 10-mečio proga (2000), Stasio Šalkauskio premija (2009).

R. OZOLO KŪRYBA

Lietuvių filosofijos istorijos bruožai: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vilniaus V. Kapsuko universitetas, 1978.
Pasakojimai apie filosofus ir filosofiją: filosofijos istorija jaunuomenei. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Pirmieji atkurtosios nepriklausomybės metai. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992.
■ Atgimimo ištakose: 1970–1980 m. Lietuvos kultūros gyvenimo štrichai. – Vilnius: Pradai, 1996.
Išsivadavimas: 1971–1984 m. asmeninio dvasinio gyvenimo štrichai. – Vilnius: Pradai, 1998.
2001-ieji. Lietuva: politinis metų portretas. – Vilnius: Mintis, 2002.
2002-ieji. Lietuva: politinis metų portretas. – Vilnius: Mintis, 2003.
2003-ieji. Lietuva: politinis metų portretas. – Vilnius: Mintis, 2004.
2004-ieji: Lietuva: antrosios Respublikos pabaiga. – Vilnius: Mintis, 2005.
Lietuva. 1998–2000 metai. Istorija karštomis pėdomis. – Vilnius: Mintis, 2005.
Lietuva. 1994–1997: istorija karštomis pėdomis. – Vilnius: Mintis, 2007.
Lietuva. 1990–1993: istorija karštomis pėdomis. – Vilnius: Mintis, 2008.
Į saulėlydžių krantą: Lietuvos gyvenimo ES užrašai: faktai ir mąstymai, 2004–2005 m. – Vilnius: Diemedis, 2008.
Kodėl griūva mūsų pilys: politinė publicistika, 2004–2008. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2008.
Paskui greičiausią pelną: Lietuvos gyvenimo ES užrašai: faktai ir mąstymai, 2006–2007 m. – Vilnius: Diemedis, 2008.
Nepriklausomybė alternatyvų neturi: Lietuvos gyvenimo ES užrašai: faktai ir apmąstymai, 2008 m. – Vilnius: Diemedis, 2009.
Ant imperijos slenksčio: Lietuvos gyvenimo Europos Sąjungoje užrašai: faktai ir mąstymai 2009 m. – Vilnius: Diemedis, 2010.
Aušros raudoniai: sugyvenimai, arba 1990–1992 m. dienoraščių puslapiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąj. leid., 2010.
Per lėtinį bankrotą: Lietuvos gyvenimo Europos Sąjungoje užrašai: faktai ir mąstymai, 2010 m. – Vilnius: Diemedis, 2011.
Valstybės atkūrimas: Lietuvos parlamentas, 1990–1992 / Romualdas Ozolas, Birutė Valionytė. – Vilnius: Artlora, 2013.

APIE R. OZOLĄ

Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai, 1990. – Vilnius: Savastis, 2000, p. 158– 159.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo signataras Romualdas Ozolas [interaktyvus] [žiūrėta 2017 m. rugsėjo 14 d.]. Internetinė prieiga: //http://www.lrs.lt/datos/kovo11/signatarai/www_lrs.signataras-p_asm_id=59.htm