Skip to content Skip to footer

PABRĖŽA, JURGIS AMBRAZIEJUS – POETAS, RELIGINĖS LITERATŪROS RENGĖJAS, PRANCIŠKONŲ VIENUOLIS

1771 sausio 15 Večiuose (Skuodo r.) † 1849 m. lapkričio 11 (spalio 30). Baigė Varnių kunigų seminariją, kunigavo, nuo 1816 m. pranciškonų vienuolis Kretingoje. 1798–1799 m. kunigavo Raudėnuose (Šiaulių r.). Rašė eilėraščius ,,Esu sau žmogelis“ ir kt., rengė religinius raštus, kūrė lietuviškus botanikos terminus.

J. A. PABRĖŽOS KŪRYBA

■ Pabrėža, Jurgis Ambraziejus (1771-1849). [Esu sau žmogelis] ; Apie pykinimą : [eilėraščiai] / Jurgis Pabrėža ; [su prier. apie aut.]. – Persp. iš: Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija. V., 1957 // Lietuvių literatūros chrestomatija. – Vilnius : Mokslas, 1986. – P. 196–197.

APIE J. A. PABRĖŽĄ

■ Prėskienis, Bronius. Pabrėža Jurgis Ambraziejus : [biografija] // Šiaulių krašto literatūros panorama. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2003. – P. 336-337.
■ Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 59.
■ Dirvonis, Edvardas. Pagerbtas poeto, botaniko atminimas: [Raudėnuose (Šiaulių rajonas) surengta respublikinė konferencija „Tėvo A.Pabrėžos palikimas-kilnaus ir švento gyvenimo pavyzdys“, skirta šio poeto 155-osioms mirties metinėms] // Šiaulių kraštas. – 2004, gruod. 2, priedas „Krašto žinios“, p. 5.