Skip to content Skip to footer

PEČIULIS, VIKTORAS – KNYGNEŠYS

* 1855 balandžio 23 Valakuose, Kriukų vlsč., Šiaulių aps., † 1939 ten pat. Mokėsi Kriukų pradžios mokykloje. 1886 m. iš kunigo Butėno Šiauliuose gavo lietuviškų knygų, kurias platino Šiaulių aps. Meškuičių apyl., Kriukuose ir kt. Vėliau jam knygas pristatydavo V. Nemanius, arba pats parsiveždavo iš Šiaulių. Platino „Aušrą“, „Tėvynės Sargą“ ir kt. 1918–1919 m. dalyvavo kuriant vietos savivaldybę. Nuo 1939 m. gavo knygnešio pašalpą.

APIE V. PEČIULĮ

Knygnešys. – Vilnius, 1992, t. 2, p. 100–103.
Merkys, Vytautas. Knygnešių laikai 1864–1904. – Vilnius, 1994, p. 297, 308.