Skip to content Skip to footer

PEČKAUSKAITĖ, MARIJA-ŠATRIJOS RAGANA – PROZININKĖ, VERTĖJA

*1877 m. kovo 8 d. Medingėnuose, Plungės r. †1930 liepos 24 Židikuose, Mažeikių r. Studijavo Šveicarijoje, mokytojavo Marijampolėje, nuo 1915 m. gyveno Židikuose. 1903–1904 m. mokytojavo netoli Kuršėnų esančiame Mūrų dvare. Nacionalinio judėjimo dalyvė, švietėja, katalikiškos labdaros organizatorė. Parašė apysakas „Viktutė“ (1903), „Vincas Stonis“ (1906), „Sename dvare“ (1902), apsakymų, išvertė H. Sinkiewicziaus, B. Prusto, F. Försterio kūrinių.

MARIJOS PEČKAUSKAITĖS- ŠATRIJOS RAGANOS KŪRYBA

■ Raštai / Šatrijos Ragana; [parengė Gediminas Mikelaitis]. – Vilnius: Margi raštai, 2006.
Į šviesą: [apsakymai]. – Vilnius: Vaga, 1974.
Irkos tragedija. – Vilnius: Vaga, 1977.
Iš daktaro pasakojimų: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Laiškai / parengė Janina Žėkaitė. – Vilnius: Vaga, 1986.
Lietuvos senovės istorijos pasakos. – Vilnius: Vyturys, 1992.
Mergaitės kelias: pedagoginiai etiudai. – Vilnius: Techlab, 1992.
Rimties valandėlė: knygelė jaunoms mergaitėms. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1994.
Sename dvare: apysaka. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1995.
■ Jau vakaruose užgeso saulėlydžiai. – Kaunas: Šviesa, 1996.
Sename dvare: apsakymai, apysakos. – Vilnius: Vaga, 1997. – 517 p.

APIE M. PEČKAUSKAITĘ – ŠATRIJOS RAGANĄ

Žėkaitė, Janina. Šatrijos Ragana. – Vilnius: Vaga, 1984.
Daujotytė, Viktorija. Šatrijos Raganos pasaulyje: gyvenimo ir kūrinių skaitymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Atsiminimai apie Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą. – Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997.
Prėskienienė, Eleonora Eglė. „Kokia graži tu ateini…“ : Rašytojai Marijai Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai – 130. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2007, kovo 3, p. 6.
■ Vanagas, Vytautas. Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana. // Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius, 1996, p. 147.