Skip to content Skip to footer

PETRAVIČIUS, FELIKSAS –  KNYGNEŠYS

 *1858 m. rugpjūčio 15 Telšių aps. † 1932 m. spalio 14 Raudėnuose (Šiaulių r.) Buvo kilęs iš nusigyvenusių žemaičių bajorų. Jaunystėje tarnavo pas ūkininkus. Tėvai turėjo samdomą ūkį Dūseikiuose. Vedęs gyveno kartu su tėvais, dirbo ūkyje. 1881 m. pradėjo platinti draudžiamą lietuvišką spaudą. 1883 m. pirmą kartą nuėjo į Tilžę su pažįstamu knygnešiu D. Bubėnu. Platino religinius leidinius, elementorius, kalendorius. Kelis kartus buvo sulaikytas policijos, du kartus ištremtas.Į policijos akiratį pateko 1891 m. Jo namuose Dūseikiuose atlikus kratą, buvo rasta daug spaudinių lietuvių, lenkų ir prancūzų kalbomis. Kvočiamas išsidavė apie savo veiklą, ryšius su D. Bubėnu. Buvo nubaustas 4 mėn. kalėjimo ir 2 metus tremties. Ištremtas į Rygą, jis ten ilgiau nepasiliko. Grįžęs į namus, toliau bendradarbiavo su D. Bubėnu ir dideliais kiekiais platino draudžiamą spaudą. Per Prūsijos sieną iš Tilžės atvežtas knygas pernešdavo buvusio Gudiškės dvaro darbininkai ir atveždavo knygnešiams į namus. 1898 m. lapkričio 5 d. pasienio sargybiniai sulaikė F. Petravičiaus spaudą nešusius žmones, kurie nurodė knygų savininką. Prasidėjus paieškai ir persekiojimui, kartu su D. Bubėnu pasitraukė į Mažąją Lietuvą. Ten apsigyvenę toliau kartu slapta gabeno draudžiamą spaudą. 1903 m. lapkričio 14 d. Lietuvos pasienyje buvo įskųstas ir areštuotas. Išbuvo 10 mėn. Tauragės kalėjime, buvo vėl ištremtas metams į Rygą. Tačiau iš ten pabėgo, o vietoje savęs registruotis policijoje paliko kitą žmogų, be to, jau buvo atšaukti caro apribojimai dėl lietuviškos spaudos. Atminimo įamžinimas  įrašas Knygnešių sienelėje prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus.

APIE F. PETRAVIČIŲ 

Tyla A. Du Žemaitijos knygnešiai // Bibliotekų darbas. –1987, Nr. 5, p. 33–34.