Skip to content Skip to footer

PLANAI IR ATASKAITOS

2021 METAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METINIO VEIKLOS PLANO 2021 METAMS PAKEITIMAS (PDF, 1 MG)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METINIS VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS (PDF, 5 MG)

2020 METAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2020 METŲ VEIKLOS  ATASKAITA (PDF, 4 MB)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METINIO VEIKLOS PLANO 2020 METAMS PAKEITIMAS (PDF, 2 MG)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METINIO VEIKLOS PLANO 2020 METAMS PAKEITIMAS. PRIEDAI  (PDF, 2 MG)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METINIS VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS (PDF, 2 MG)

2019 METAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 METŲ VEIKLOS  ATASKAITA (PDF, 504 KB)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METINIS VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS (PDF, 15 MG)

2018 METAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METINIO VEIKLOS PLANO 2018 METAMS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA (PDF, 3 MB)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METINIS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS (PDF, 5 MB )

2017 METAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METINIO VEIKLOS PLANO 2017 METAMS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA (PDF, 5 MB)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METINIS VEIKLOS PLANAS 2017 METAMS (PDF, 3 MB )

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių 2017 m. planas (PDF, 419 KB )

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacinės veiklos 2017 metams planas (PDF, 325 KB )

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyrinės veiklos planas (PDF, 595 KB)

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos mokymų, konsultacijų planas (PDF, 140 KB )

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos dokumentų fondo rekatalogavimo planas (PDF, 134 KB )

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos seminarų, dalykinių pasitarimų, metodinių rekomendacijų rengimo planas (PDF, 158)

2016 METAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS (7 MB)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
(priedai) (7 MB)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA (I dalis) (PDF, 10 MB)
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA (tęsinys: II dalis) (PDF, 5 MB)
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA (I priedas) „Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų 2016 m. parengtų kraštotyros darbų sąrašas“) (PDF, 1 MB)
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA (II priedas) „Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 2016 m.“) (PDF, 1 MB)