Skip to content Skip to footer

RAČAS, MYKOLAS – VARGONININKAS, CHORVEDYS, KOMPOZITORIUS

*1829 m. Vijolių k. (Šiaulių r.) † 1895 m. Plungėje. Išmokęs vargonuoti iš Šiaulių vargonininko, kurį laiką vargonininkavo įvairiose Lietuvos parapijose. 1876–1882 Varšuvos muzikos institute studijavo vargonavimą, dalyvavo kultūrinėje veikloje. Grįžęs į Lietuvą, vargonininkavo ir vadovavo chorams Jurbarke, Raseiniuose, Zarasuose, Gruzdžiuose, Šiauliuose ir Plungėje. Sukūrė religinių ir pasaulietinių kūrinių: lietuviškas mišias „Po kojų tavo sosto“ (1889) ir lotyniškas mišias (1890 išleistos Varšuvoje), giesmių ir dainų chorams.

APIE M. RAČĄ

■ Zubrickas, Boleslovas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. – Vilnius, 1999.