Skip to content Skip to footer

RAŠTIKIS, STASYS – KARO IR VISUOMENĖS VEIKĖJAS, PUBLICISTAS

rastikis1∗1896 m. rugsėjo 13 Kuršėnuose †1985 05 02 Los Andžele (JAV). Lietuvos kariuomenės divizijos generolas. 19351940 m. Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas. V. Mirono vyriausybėje ėjo krašto apsaugos ministro pareigas. Bolševikams okupavus Lietuvą, pabėgo į Vokietiją. 1941 m. buvo Laikinosios vyriausybės krašto apsaugos ministru. Vokiečių  okupacijos metais dirbo Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 m.  gyveno JAV. Bendradarbiavo išeivių spaudoje. Parašė „Lietuvos karo istorijos paskaitos”, 5 karo vadovėlius,  atsiminimų knygas „Įvykiai ir žmonės”, „Lietuvos likimo   keliais”, „Kovose dėl Lietuvos“. Stasio Raštikio vardu pavadintas tiltas per  Ventą Kuršėnuose.

S. RAŠTIKIO KŪRYBA

Raštikis, Stasys. Aš tikiu; [su prierašu apie autorių]. – Portr. // Mano pasaulėžiūra. – [Chicago, Ill.]: Lietuviškos knygos klubas, 1958. – P. 239–242.
Raštikis, Stasys. [Atsiminimai]. – Vilnius: Lituanus, 1990–1996. – 4 t.: iliustr.

APIE S. RAŠTIKĮ

Kuršėnų enciklopedija. Vilnius, 2005, p. 215.
Raštikis Stasys (1896–1985): [karininkas, publicistas] [biografijos] // Kuršėnų krašto žmonės. – Vilnius: Žuvėdra, 2011. – P. 151–152.
Lipskis, Stasys. Knyga apie kuršėniškio šeimos tragišką lemtį. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2017, kovo 31, priedas „Atolankos“, p. 2.