Skip to content Skip to footer

REIMERIS, VACYS – POETAS, VERTĖJAS

1921 m. rugpjūčio 3 Kuršėnuose†2017 vasario 6 Vilniuje. 1941 m. baigė Savišvietos gimnazinį kursą. Karo metais pasitraukė į Rusiją, dirbo Maskvos radijuje, lietuviškų laidų redakcijoje. 1941–1944 m. Raudonosios armijos karys. 1944–1949 m. dirbo Kauno radijuje, buvo radijo komiteto pirmininkas. 1949–1969 m. buvo „Literatūros ir meno“ vyriausiasis redaktorius. 1951–1956 m. studijavo Maskvos M. Gorkio literatūros institute. 1952–1954 m. buvo Lietuvos SSR rašytojų sąjungos valdybos sekretorius. 1958–1960 m. LKP Revizijos komisijos narys. 1969–1986 m. buvo „Gimtojo krašto“ vyriausiasis redaktorius. 1986–1990 m. Lietuvos SSR taikos gynimo komiteto pirmininkas. Jo kūrybos įtraukta į daugybę eilėraščių rinkinių ir rinktinių, pagal jo tekstus sukurta dainų. Iš rusų kalbos išvertęs A. Puškino, M. Lermontovo, A. Achmatovos ir kitų autorių kūrybos.
Paskelbė eilėraščių   rinkinius „Pilnaties ratas”, ,,Eisenos”, „Poetai vaikšto  žeme”, „Delčios metas”, ,,Kasdien būties korida”,  „Katrenai rytui vakarui”, „Ave Marija” ir kt., poezijos knygų vaikams, išvertė A. Puškino, A. Tvardovskio ir kitų poetų    kūrinių.
1977 m. tapo „Poezijos pavasario“ laureatu, nuo 1981 m. Kuršėnų garbės pilietis.

V. REIMERIO KŪRYBA

Tėvų žemės: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945.
Geras vyras: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948.
■ Su pavasariu: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948.
Draugystė: poema. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1950, 1960.
Su tavim aš kalbu: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958.
Prie Baltojo Tadžo: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958.
Pilnaties ratas: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Kodėl daiktai prašneko piktai: poema. – Vilnius: Vaga, 1962.
Lietuva – broliška žemė: proza, apybraiža. – Vilnius: Mintis, 1966.
Delnai: poezija. – Vilnius: Vaga, 1968.
Ciksi-tiksi: poezija. – Vilnius: Vaga, 1969.
Eisenos: poezija. – Vilnius: Vaga, 1970.
Šarkos švarkas: poezija. – Vilnius: Vaga, 1974.
Užatlantės laiškai: apybraiža. – Vilnius: Vaga, 1974.
Vėjo vynas: poezija. – Vilnius: Vaga, 1976.
Rūpestis: poezija. – Vilnius: Vaga, 1979.
Poetai vaikšto žeme: poezija. – Vilnius: Vaga, 1981.
Sugrįžimas Indijon: poezija.–- Vilnius: Vaga, 1983.
Gyveno storulis: poezija. – Vilnius: Vaga, 1984.
Žemė su puokšte gėlių: poemos. – Vilnius: Vaga, 1986.
Šimtas dėdžių: poema. – Vilnius: Vaga, 1986.
Artumas: poezija. – Vilnius: Vaga, 1987.
Nosių vagys: poezija. – Vilnius: Gairės, 1995.
Delčios metas: poezija. – Šiauliai: Saulės delta, 1996.
Ave Maria: Meilės lyrika. – Šiauliai: Saulės delta, 1996.
Katrenai rytui vakarui: sentencijų posmai. – Šiauliai: Saulės delta, 1999.
Į svečius Liliputijon: eilėraščiai. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2001.
■ Jūron lyjantis lietus: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2001.
■ Klounas grojo smuiku…: lyriniai etiudai. – Vilnius: Žuvėdra, 2001.
■ 1000 ir vienas lašas: poemėlė. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003.
■ Kasdien būties korida: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2004.
Širdis prapuolus dienų atoluos…: – Vilnius: Žuvėdra, 2006.
Vakarė grįžta Aušrine: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2006.
■ …buvo…: kelionė per gyvenimą: laikai, įvykiai, žmonės, kūryba. – Vilnius: Žuvėdra, 2009.
Posmų gervės: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
■ …ir jūs pasakysite…: sentencijų posmai. – Vilnius: Žuvėdra, 2015.

APIE V. REIMERĮ

■ Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius,1996, p. 79.
Rumbinas, Stasys. „Laimė kuriama prarandant, todėl jos būna nedaug“… : [apie poetą, vertėją V. Reimerį] – Portr. // Šimtas gyvenimų ir tūkstančiai darbų…. – Šiauliai : Saulės delta, 2003. – P. 144–145.