Skip to content Skip to footer

RUPŠYS, STANISLOVAS – KNYGNEŠYS

∗1860 sausio 17 Kuršėnuose. Valstietis. 1895 04 26 caro  žandarų puskarininkis kratė jo butą ir rado laiškus, kuriuose prašoma atsiųsti lietuviškos spaudos. 3 m. ištremtas į Liepoją. Buvo kalinamas už dalyvavimą slaptuose susirinkimuose ir lietuviškos spaudos platinimą. Byla nutraukta tik 1905.

APIE S. RUPŠĮ

Merkys V. Knygnešių laikai 1864–1904. – Vilnius, 1994, p. 251–267.
Merkys V. Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje.– Vilnius, 1982, p. 57, 112, 113.